Perbezaan Cukai dan Pungutan Lain

Membayar cukai adalah kewajiban bagi setiap warganegara. Termasuk kita. Contohnya, semasa anda makan di restoran, anda juga membayar cukai. Belum lagi ketika berbelanja untuk keperluan lain, dan sebagainya. Baiklah, tetapi ada di antara kita yang tertanya-tanya, apa itu cukai? Apakah perbezaan antara cukai dan pungutan lain seperti pungutan, derma, dan lain-lain?

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1983, cukai adalah sumbangan wajib kepada negeri yang berhutang oleh individu atau entiti perniagaan yang menarik. Pembayar cukai tidak mendapat pampasan secara langsung kerana wang cukai digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Bagi ekonomi Dunia, cukai tentu membawa pelbagai faedah. Cukai berperanan sebagai sumber pembiayaan negara. Cukai juga merupakan sumber pembiayaan untuk perbelanjaan produktif. Bukan hanya itu, cukai dapat membiayai perbelanjaan yang tidak produktif dan tidak boleh dihasilkan semula.

(Baca juga: Cukai: Definisi, Fungsi untuk Faedah)

Lalu apa bezanya cukai dan pungutan lain, seperti pungutan, sumbangan atau duti Eksport dan Import?

Pembalasan, seperti yang diketahui, adalah pungutan rasmi yang dikenakan oleh pemerintah ke atas individu atau entiti perniagaan yang telah menerima pampasan langsung. Contohnya, bayaran pasaran dan bayaran letak kereta. Caruman adalah jenis pungutan atau sumbangan yang dibayar oleh seseorang atau institusi kerana telah mendapat perkhidmatan dari pemerintah. Contohnya, derma untuk izin konsert dan sumbangan wilayah untuk festival.

Sementara itu, bea adalah jumlah tarif yang harus dibayar oleh pengeksport dan pengimport untuk masuk dan keluar produk mereka melalui agen pabean. Contohnya, duti eksport minyak mentah.

Manfaat cukai tidak dapat dinikmati dengan segera sementara pungutan lain dapat dirasakan dengan segera. Cukai juga mengandungi unsur paksaan, sementara pungutan lain bebas dari paksaan. Di samping itu, cukai dikenakan untuk semua penduduk, sementara pungutan lain hanya untuk kumpulan tertentu.