Bentuk dan Sifat Kedaulatan

Secara harfiah, kedaulatan dapat ditafsirkan sebagai kekuatan tertinggi dalam menyusun undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang ada. Kata kedaulatan itu sendiri berasal dari perkataan Arab "daulah" yang bermaksud kekuasaan. Kedaulatan juga bermaksud "supremus" yang dalam bahasa Latin bermaksud yang tertinggi. Oleh itu, kedaulatan dalam banyak bahasa dapat ditafsirkan sebagai kuasa atau kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan.

Kedaulatan rakyat mempunyai prinsip kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sehingga pemerintah mesti menjalankan kegiatan bangsa dan negara berdasarkan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jenis pemerintahan ini juga dikenali sebagai 'demokrasi'.

Dunia pada 17 Ogos 1945 mengisytiharkan dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kewujudan wilayah, rakyat dan pemerintah berdaulat adalah elemen konstitutif yang mesti dimiliki oleh negara yang merdeka. Dengan berdaulat, ini bermaksud bahawa negara Dunia mempunyai kuasa tertinggi atas pemerintahannya sendiri. Dunia mempunyai hak untuk bebas menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

(Baca juga: Mengenal Teori Kedaulatan)

Sekarang, mengenai kedaulatan, perjalanan ini mempunyai dua bentuk, iaitu kedaulatan dalaman dan luaran.

Kedaulatan dalam (dalaman) dapat ditafsirkan bahawa sesebuah negara mempunyai kuasa penuh dan tertinggi dalam menguruskan pemerintahannya. Kedua-dua organisasi kerajaan dan sumber semula jadi yang ada. Semua bentuk sumber yang ada di darat, laut dan udara dikendalikan oleh pemerintah secara bebas dan tanpa campur tangan orang lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, bentuk kedaulatan luaran bermaksud bahawa negara memiliki kekuatan penuh untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tanpa terikat dengan kuasa apa pun. Adanya perjanjian dengan negara lain, pengisytiharan perang dan perdamaian, dan penyertaan dalam organisasi antarabangsa adalah beberapa contoh manifestasi kedaulatan luar.

Kedaulatan mempunyai beberapa sifat, termasuk mutlak, kekal, tidak terhad, dan tunggal.

Mutlak (asli) bermaksud bahawa kedaulatan ini terbentuk dengan sendirinya dan tidak berasal dari kuasa lain; Kekal (tetap) bermaksud bahawa kedaulatan akan terus wujud selagi negara masih berdiri walaupun pemimpin negara telah berubah;

Tanpa had bermaksud bahawa kedaulatan akan berterusan selagi negara ini masih berdiri, walaupun pemimpin negara telah berubah; sementara Bujang sebulat suara (tidak terbahagi) bermaksud bahawa kedaulatan adalah satu dan tidak dapat dibahagi kerana boleh menyebabkan pluralisme dalam kedaulatan itu sendiri.