Definisi dan Peranan Keusahawanan

Krisis ekonomi yang berlaku pada tahun 1998 memberikan pelajaran berharga bagi Dunia dalam pembangunan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana (UMKM). Kumpulan perniagaan UMKM mempunyai bilangan yang sangat besar di Dunia dan merupakan satu-satunya penggalak ekonomi rakyat apabila kemerosotan ekonomi berlaku. Hingga kini, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan peranan keusahawanan dalam pembangunan ekonomi dunia.

Gerakan untuk membangun keusahawanan telah diadopsi oleh lebih dari 140 negara di dunia, dan ini adalah bukti besar bahawa keusahawanan adalah pemikiran untuk membangun sebuah negara. Lalu, apa itu keusahawanan? Jadi dikatakan mempunyai peranan besar dalam ekonomi. Mari lihat penjelasannya, mari kita pergi!

Keusahawanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pengusaha atau pengusaha untuk menggabungkan semua faktor pengeluaran yang ada dengan sebaik mungkin. Terdapat beberapa pakar yang menentukan konsep keusahawanan. Menurut Penrose keusahawanan adalah aktiviti yang merangkumi mengenal pasti peluang dalam sistem ekonomi.

Menurut Richard Cantillon mendefinisikan bahawa keusahawanan adalah pengusaha sendiri. Sementara itu, John J. Kao mengatakan bahawa keusahawanan adalah mereka yang mampu menggerakkan sesuatu, mengarahkan kreativiti mereka untuk mencipta sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk mewujudkannya.

Dari pakar dalam negeri, ada sebilangan yang menyatakan pendapat mereka mengenai definisi keusahawanan. Ahmad Sanusi berpendapat bahawa keusahawanan adalah nilai yang ditunjukkan dalam tingkah laku yang menjadi asas, tip, taktik, dan hasil perniagaan. Soeharto Prawiro menilai keusahawanan sebagai nilai yang diperlukan untuk memulakan perniagaan dan mengembangkan perniagaan.

(Baca juga: Perbezaan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja)

Sementara itu, ciri keusahawanan atau keusahawanan adalah mereka harus memiliki keyakinan, berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki keberanian untuk mengambil risiko, kepemimpinan, berorientasi masa depan, dan orisinalitas. Selain itu, tahap keusahawanan dapat dimulai dari tahap awal, tahap menjalankan bisnis, tahap mengembangkan bisnis, dan tahap mempertahankan bisnis.

Peranan Keusahawanan

Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat. Oleh itu, peranan keusahawanan dianggap sangat penting dan dapat mendorong pembangunan ekonomi negara. Di mana, peranan keusahawanan merangkumi:

  • Membuka pekerjaan
  • Meningkatkan pendapatan negara
  • Mengurangkan jurang ekonomi dan sosial
  • Mendorong pembentukan masyarakat yang adil dan makmur
  • Meningkatkan pelaburan di negara ini
  • Meningkatkan hasil cukai