Konsep Pemikiran Sinkronik, Apa Itu?

Dalam mengkaji sejarah kita perlu menerapkan konsep pemikiran untuk meneroka peristiwa sejarah secara mendalam. Di mana kita berusaha mencari jawapan untuk latar belakang kemunculan peristiwa bersejarah dengan menumpukan perhatian pada peristiwa bersejarah tertentu dan mengulasnya dari pelbagai aspek. Kaedah ini dipanggil konsep pemikiran segerak. Apakah definisi umum dan ciri konsep pemikiran segerak ini?

Synchronic sendiri berasal dari bahasa Yunani, iaitu "syn" yang bermaksud dengan dan "khronos" yang bermaksud masa / tempoh. Secara umum, pemikiran sinkronik juga disebut pemikiran kronologi, yang mempelajari peristiwa sejarah dengan semua aspeknya pada waktu atau waktu tertentu dengan lebih mendalam.

Mengenai konsep pemikiran segerak, terdapat beberapa ciri yang membezakannya dengan konsep pemikiran lain, termasuk:

  • Menilai peristiwa sejarah yang berlaku pada waktu tertentu
  • Menekankan kajian peristiwa mengenai corak, gejala, dan ciri
  • Melintang
  • Tidak ada konsep perbandingan
  • Skop kajian lebih sempit dan kajiannya sangat sistematik

(Baca juga: Memahami Konsep Pemikiran Diacronik)

Menerapkan konsep pemikiran segerak dalam mempelajari sejarah adalah perlu dengan pendekatan 5 W + 1 H. Maksudnya, kita perlu memahami peristiwa bersejarah berdasarkan soalan-soalan ini, yang merangkumi:

Apa?

Apa yang sebenarnya berlaku dalam satu peristiwa? Sebagai contoh Perang Jawa (de Java Oorlog) adalah perlawanan dari orang-orang Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang terdiri dari priayis, santri dan orang biasa terhadap pemerintahan Belanda di Jawa.

Who?

Siapa pelakon dalam peristiwa bersejarah ini? Dalam kejadian itu, ada watak utama yang saling bertentangan, iaitu Pangeran Diponegoro, Kyai Maja, Pangeran Mangkubumi menentang Jeneral de Kock yang disokong oleh Residen Smissaert.

Bila?

Bilakah peristiwa bersejarah ini berlaku? Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas pengaruh politiknya di kerajaan-kerajaan kepulauan termasuk kesultanan Yogyakarta.

Kenapa?

Mengapa peristiwa bersejarah berlaku? Perang Diponegoro dimulakan dengan kekacauan pemerintah kolonial Belanda dalam keluarga kerajaan Kraton Yogyakarta. Persekitaran istana yang jauh dari nilai-nilai Islam diperburuk oleh sikap sewenang-wenang orang Belanda yang melintasi kubur nenek moyang mereka di Tegalrejo.

Di mana?

Di manakah peristiwa bersejarah itu berlaku? Perang Diponegoro meliputi hampir seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Bagaimana?

Bagaimana peristiwa bersejarah ini berlaku? Selama 2 tahun pertama inisiatif menyerang datang dari pasukan Dipenogoro. Namun, sejak tahun 1827 inisiatif serangan diambil alih oleh pasukan penjajah dengan strategi Benteng Stelsel, pasukan penjajah dapat mendorong pasukan Diponegoro dalam sejumlah garis pertempuran, dan bahkan sejumlah pengikut Diponegoro dapat ditangkap.

Tekanan terhadap Pangeran Diponegoro membuatnya rela berunding di Magelang pada tahun 1830. Perang Diponegoro yang menguras kewangan Belanda berakhir, setelah perang setelah campur tangan penjajah Belanda di kraton dan duchy menjadi semakin kuat.