Kaedah Saintifik: Definisi, Syarat dan Tahap

Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Jawapannya pasti mencari jalan keluar atau jalan keluar dari masalah itu, bukan? Walau apa pun keadaannya, mahukan ia menjadi biasa-biasa saja, luar biasa, bahkan lebih ilmiah. Satu perkara yang pasti, selalu ada cara tertentu yang dapat kita lakukan mengenainya. Untuk masalah yang bersifat saintifik, misalnya, kita mengenali kaedah ini sebagai kaedah saintifik.

Kaedah saintifik adalah kaedah sistematik yang digunakan oleh saintis untuk menyelesaikan atau mencari jawapan kepada masalah yang dihadapi dalam penyelidikan. Penyelidikan itu sendiri adalah usaha untuk mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan kaedah saintifik.

Keperluan Kaedah Saintifik

Terdapat beberapa syarat yang diperlukan dalam menulis kaedah saintifik, termasuk sistematik, konsisten dan beroperasi.

(Baca juga: Meneliti Struktur Karya Ilmiah, dari Awal hingga Akhir)

Sistematik , yang bermaksud bahawa unsur-unsur yang terkandung dalam kaedah saintifik mesti disusun mengikut urutan logik; Konsisten , bermaksud bahawa terdapat padanan antara elemen. Contohnya, tujuan mesti sesuai dengan rumusan masalah yang ditimbulkan; dan Operasional , yang bermaksud kaedah saintifik dapat menjelaskan bagaimana penyelidikan dijalankan.

Tahap Kaedah Ilmiah

Terdapat lima langkah atau tahap asas dalam menulis kaedah saintifik. Bermula dari merumuskan masalah, mengumpulkan maklumat, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen dan analisis data, membuat kesimpulan hingga menyampaikan hasil penyelidikan.

1. Merumuskan Masalah

Masalah biasanya berbentuk soalan yang mesti dijawab dengan melakukan kajian ilmiah.

Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan merumuskan masalah:

  • Masalahnya harus dinyatakan sebagai ayat tanya
  • Perkataan masalah mestilah pendek, ringkas, jelas dan senang difahami.
  • Perumusan masalah mestilah masalah yang dapat diselesaikan.

2. Mengumpulkan Maklumat

Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan maklumat atau data. Ini dapat dilakukan dengan memerhatikan atau mengkaji sastera seperti jurnal ilmiah atau penyelidikan lain yang sudah ada sebelumnya.

3. Mengembangkan Hipotesis

Pada tahap berikutnya, setelah kita membuat pemerhatian dan mendapatkan data, apa yang harus kita lakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawapan sementara untuk masalah yang masih boleh dianggap kerana masih harus dibuktikan melalui penyelidikan.

4. Menjalankan Eksperimen

Untuk menguji kebenaran hipotesis atau jawapan sementara yang telah kita buat pada peringkat sebelumnya, apa yang harus kita lakukan adalah melakukan eksperimen atau penyelidikan. Penyelidikan mesti dijalankan dengan teliti agar data yang tepat dapat diperoleh.

(Baca juga: Menulis pengenalan dengan betul dan betul, bagaimana?)

5. Menganalisis Data

Pada tahap ini, data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian kemudian direkodkan dan diproses menjadi grafik atau diagram sehingga mudah dianalisis.

6. Buat Kesimpulan

Kesimpulan dibuat dengan teliti berdasarkan hasil eksperimen, tanpa pengaruh pendapat peribadi. Kesimpulannya adalah jawapan sebenar dari hopithesis yang telah dikemukakan.

7. Berkomunikasi Hasil Penyelidikan

Langkah terakhir adalah menyampaikan hasil penyelidikan kepada orang lain dalam bentuk laporan bertulis atau melalui forum perbincangan dan seminar.