Historiografi Tradisional, Karakteristik dan Jenis

Sejarah mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai. Ini kerana sejarah juga dapat mencatat titik perjalanan hingga ke masa sekarang. Namun, tahukah anda jika penyelidik atau sejarawan pasti akan mencatat hasil kajian mereka secara historiografi? Jadi, apa itu historiografi, dan bagaimana ia berbeza dengan historiografi tradisional?

Perkataan historiografi itu sendiri berakar dari bahasa Yunani, "Historia" yang bermaksud "sejarah" dan "Graphe", yang bermaksud "penulisan" atau "manuskrip". Ini dapat ditafsirkan bahawa pensejarahan ditulis dalam bentuk hasil penyelidikan sejarah. Salah satu bentuk pensejarahan, terutama di Dunia, adalah pensejarahan tradisional.

Jenis historiografi ini, seperti namanya, berasal dari era tradisional, iaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Penulisnya adalah Brahmana, penyair, atau dari kalangan sastera.

(Baca juga: Definisi historiografi dan jenisnya)

Pada zaman mereka, mereka semua menjadi pegawai dalam struktur birokrasi tradisional dengan tanggung jawab menyusun sejarah dalam bentuk prasasti, buku, kronik, dan kisah. Contoh historiografi tradisional termasuk prasasti Canggal, Negarakertagama, Sutasoma, Hikayat Raja-raja Pasai, dan Babad Tanah Jawi.

Ciri-ciri Histiografi

Terdapat beberapa ciri historiografi tradisional yang membezakannya dengan pensejarahan lain, termasuk:

  • Dinastisentrik dalam watak, yang berpusat pada raja atau keluarga kerajaan. raja atau penguasa cenderung digambarkan sebagai seseorang yang berkuasa dan mempunyai kekuatan ghaib. Itulah sebabnya historiografi tradisional sering kali mistik.
  • Feudalistic-Aristokrat dalam watak, iaitu, mereka cenderung berbicara tentang kehidupan bangsawan dalam semua kata-kata dan tingkah laku mereka. Pensejarahan ini tidak mengandungi sejarah kehidupan orang, termasuk aspek sosial dan ekonomi kehidupan orang.
  • Agama-ajaib secara semula jadi, yang dikaitkan dengan kepercayaan dan perkara-perkara mistik.
  • Tidak ada perbezaan yang jelas antara khayalan mitologi dan fakta atau fakta sebenar.
  • Bertujuan untuk Memperkukuhkan Legitimasi Raja, iaitu menghormati dan mengangkat wewenang raja. Tujuannya adalah untuk memastikan raja dihormati, dipatuhi dan ditegakkan. Itulah sebabnya historiografi tradisional mempunyai tahap mitos dalam penulisannya.
  • Regional di alam, yang bersifat regional sehingga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur daerah tertentu yang berkaitan dengan tradisi, adat istiadat, nilai moral, dan kepercayaan.

Pensejarahan Tradisional Berkala

Sekiranya anda melihat secara berkala, historiografi tradisional di Dunia ini terdiri daripada dua zaman, iaitu zaman Hindu-Buddha dan zaman Islam.

  • Pensejarahan Hindu-Buddha

Pada masa ini, ahli sejarah lebih dominan dalam bentuk prasasti, baik yang terbuat dari bahan mentah atau logam. Tetapi ada juga yang ditulis dalam bentuk buku, terutama sejak kerajaan Kahuripan atau awal abad ke-10 Masihi.

Pada awal era Hindu-Buddha, majoriti pensejarahan menggunakan tulisan Sanskrit dan pallawa. Sementara itu, di tengah penulisan, ia beralih menggunakan bahasa Jawa lama. Sejak ditulis dalam bentuk buku, historiografi tradisional pada zaman Hindu-Buddha mencapai puncak penulisannya dengan penampilan penyair seperti Mpu Kanwa, Mpu Sedah, Mpu Panuluh, Mpu Sharmaja, Mpu Tantular, dan Mpu Prapanca.

  • Pensejarahan Zaman Islam

Pensejarahan zaman Islam mempunyai gaya penulisannya yang tersendiri. Raja bukan lagi orientasi utama tetapi menekankan ajaran, falsafah dan tasawuf Islam.

Pensejarahan zaman Islam muncul sebagai karya sastera dan kebanyakannya disajikan dalam bentuk puisi dan prosa. Ada sebilangan contoh penulisan lain, termasuk saga, kronik, puisi, suluk, dan buku.