Apakah tahap pengionan?

Tahap pengionan adalah salah satu sifat penting sebatian yang berkaitan dengan kimia dan fizik. Tahap pengionan dalam fizik digunakan untuk menentukan bahagian zarah yang telah terionisasi untuk membentuk dan menghasilkan zarah bermuatan.

Sementara itu, tahap pengionan dalam kimia juga dikenali sebagai tahap pemisahan yang berkaitan dengan menggambarkan kekuatan asid. Untuk dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai tahap pengionan, lebih baik jika kita terlebih dahulu memahami maksud tahap pengionan itu sendiri,

Tahap pengionan (α) adalah hasil bagi jumlah molekul elektrolit yang terionisasi menjadi ion. Maksudnya, tahap pengionan menunjukkan bilangan molekul sebatian elektrolit yang telah berubah menjadi ion.

Bilangan kepekatan yang bertindak balas atau menjadi ion akan bergantung pada tahap pengionan (α) yang dirumuskan seperti berikut: α = Bilangan mol yang terionisasi / bilangan mol pada mulanya.

Pemisahan Asid atau Pemalar Pengionan

Asid adalah bahan yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H +. Oleh kerana kelebihan ion H +, air yang telah ditambah dengan asid disebut larutan asid.

Kepekatan air pada dasarnya tetap untuk semua tindak balas dalam larutan akueus, sehingga (H 2 O) dalam persamaan pemalar keseimbangan dapat dimasukkan ke dalam pemalar keseimbangan baru, pemalar pengionan asid (Ka) yang disebut pemalar pemisahan asid dengan formula berikut: α = akar Ka / c

Sebagai penerangan:

α = darjah pemisahan asid

Ka = tetapi pemisahan asid tetap

c = kepekatan asid

Semakin besar nilai Ka, semakin kuat asid dan semakin tinggi kepekatan H + pada keseimbangan.

(Baca juga: Momentum dan Impuls dalam Fizik)

Pemisahan Asas atau Pemalar Pengionan

Asas lemah adalah sebatian asas yang dalam larutan hanya terion ke ion mereka. Reaksi pengionan asas lemah juga merupakan reaksi keseimbangan, di mana pemalar keseimbangan bagi tindak balas ini adalah pemalar pengionan asas (Kb) yang juga disebut pemalar pemisahan asas dengan formula:

α = Kb / C punca

Sebagai penerangan:

α = Tahap pemisahan asas

Kb = tetapi pemisahan asas

C = kepekatan asas

Semakin besar nilai Kb, semakin kuat sifat alkali dan semakin tinggi kepekatan OH pada keseimbangan.

Produk Ion Air

Air adalah elektrolit yang lemah, dan air mengalami pemisahan diri hingga tahap tertentu. Penentuan keseimbangan untuk air pengion ini mempunyai formula berikut H 2 O = H 2 O …… H 3 O + + OH - di mana K w = [H 3 O +] [OH -].