Pasaran Modal: Definisi dan Institusi Penyokong Pasaran Modal

Adakah anda pernah mendengar istilah pasar modal? Kesannya benar-benar ekonomi, tetapi definisinya sederhana. Pasar modal atau pasar modal adalah mekanisme yang membolehkan transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk hutang atau ekuiti.

Menurut Hugh T. Patrick, definisi pasaran modal terbahagi kepada 3, iaitu istilah luas, sederhana, dan sempit. Definisi luas mengenai pasaran modal bermaksud pasaran modal sebagai sistem kewangan yang teratur, termasuk bank perdagangan.

Sementara itu, definisi antara pasaran modal adalah semua pasaran atau institusi yang memperdagangkan nota atau instrumen perbankan. Akhirnya, pasaran modal, berdasarkan pengertian yang sempit, bermaksud bahawa pasaran modal adalah pasaran yang teratur untuk perdagangan saham dan bon.

Institusi Penyokong Pasaran Modal

Dalam pelaksanaannya, pasar modal disokong oleh institusi yang dikenal sebagai institusi sokongan pasaran modal. Institusi penunjang pasaran modal adalah institusi atau institusi yang ikut serta dalam mendukung operasi pasar modal. Selain itu, mereka juga memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan layanan kepada pekerja dan masyarakat umum.

(Baca juga: Definisi dan Jenis Pasaran yang Perlu Anda Ketahui)

Institusi sokongan pasaran modal terdiri daripada Biro Pentadbiran Sekuriti, Bank Kustodian, Pemegang Amanah, dan Agensi Penarafan Sekuriti.

Biro Pentadbiran Sekuriti (BAE)

Biro Pentadbiran Sekuriti adalah entiti undang-undang dalam bentuk syarikat berhad. BAE menjalankan perniagaan dalam bidang pengurusan pentadbiran sekuriti dan menerima keyakinan modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank Kustodian

Bank Kustodian bermaksud institusi yang bertanggungjawab untuk melindungi aset kewangan syarikat dan individu. Penjaga bertindak sebagai penjaga aset secara kolektif, seperti stok, bon, dan pemungut hasil penjualan dan menerima dividen.

Di Dunia, contoh bank penjaga termasuk PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk.

pemegang amanah

Pemegang Amanah adalah perkhidmatan yang diberikan kepada pemegang sekuriti untuk bertindak sebagai pemegang amanah bagi pelabur dalam penerbitan sekuriti hutang.

Contoh pemegang amanah di Dunia adalah PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara World, dan PT Bank Rakyat World.

Penarafan Sekuriti

Rating Securities adalah institusi yang ditubuhkan atas inisiatif BAPEPAM dan Bank Dunia pada 21 Disember 1993. Institusi ini bertujuan untuk memberikan penilaian risiko yang objektif, bebas dan bertanggungjawab.