Terbaik di Dunia, Ketahui Lebih Lanjut Mengenai IPB

Universiti Pertanian Bogor (IPB) lahir dari fakulti pertanian di Universiti Dunia, sebelum akhirnya dilantik secara bebas pada tahun 1963. Kelahiran Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1 September 1963 merujuk kepada keputusan Menteri Pengajian Tinggi dan Sains (PTIP) No. 92/1963 yang kemudian disahkan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia dengan Keputusan No. 279/1965 sebagai universiti bebas.

Sejak dilantik sebagai universiti bebas, IPB memiliki 5 fakulti utama, termasuk Fakulti Pertanian, Fakulti Perubatan Veterinar, Fakulti Perikanan, Fakulti Peternakan dan Fakulti Perhutanan. Pada tahun 1964, IPB menambahkan satu fakulti Teknologi Pertanian dan Mekanisasi yang menjadi pendahulu kepada Fakulti Teknologi Pertanian.

Oleh itu, bagi anda yang ingin tahu tentang universiti yang terbaik di Dunia, mari berkenalan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Fakulti Pilihan Terbaik

Dalam perkembangannya, pada 26 Disember 2000, pemerintah Dunia meluluskan status autonomi IPB berdasarkan PP no. 152. Sejak penentuan itu IPB telah menjadi universiti dengan status Entiti Undang-Undang Milik Negara (BHMN). Dan sekarang, IPB mempunyai 9 fakulti yang unggul, termasuk:

  1. Fakulti Pertanian

Fakulti Pertanian (Faperta) mempunyai 4 pilihan jurusan, iaitu Sains Tanah dan Sumber Darat, Agronomi dan Hortikultur, Perlindungan Tumbuhan, dan Senibina Lanskap.

  1. Fakulti Perubatan Veterinar

Fakulti Perubatan Veterinar (FKH) meliputi bidang kesihatan haiwan, bioperubatan, perubatan perbandingan, kesihatan awam, dan pemuliharaan alam sekitar. FKH juga disokong oleh kemudahan Unit Pemulihan Reproduktif (URR), Unit Pengeluaran Bahan Vaksin dan Biologi, Unit Haiwan Makmal, Rumah Sembelih Unggas, dan Unit Makmal Bersepadu.

  1. fakulti Sains Perikanan dan Laut

Fakulti Sains Perikanan dan Laut (FPIK) mempunyai lima jabatan, iaitu Jabatan Akuakultur, Departemen Pengurusan Sumber Air, Departemen Teknologi Produk Akuatik, Jabatan Penggunaan Sumber Perikanan, dan

  1. Fakulti Peternakan

Fakulti Peternakan IPB mempunyai 2 jurusan elektif, termasuk Teknologi Pengeluaran Haiwan, Pemakanan dan Teknologi Pakan, dan Teknologi Produk Haiwan.

  1. Fakulti Perhutanan

Fakulti Perhutanan atau Fahutan mempunyai empat program pengajian sarjana, iaitu Pengurusan Hutan (MNH), Hasil Hutan (HH), Pemuliharaan Sumber Hutan dan Ekowisata (KSHE), dan Silvikultur Utama (SVK).

(Baca juga: 5 Perkara Yang Perlu Anda Ketahui mengenai Universiti Padjadjaran)

  1. Fakulti Teknologi Pertanian

Fakulti Teknologi Pertanian (Fateta) mempunyai empat program utama untuk pelajar sarjana, termasuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Biosystem, Jabatan Sains dan Teknologi Makanan (ITP), Jabatan Teknologi Industri Pertanian, dan Jabatan Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar.

  1. Fakulti Matematik dan Sains

Fakulti Matematik dan Sains Semula jadi (FMIPA) IPB adalah salah satu calon pilihan pelajar dengan 8 jurusan pilihan mereka. Antaranya ialah Statistik, Geofizik dan Meteorologi, Biologi, Kimia, Matematik, Sains Komputer, Fizik Bahagian, dan Bahagian Biokimia.

  1. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEM) menawarkan lima jurusan, iaitu Ekonomi, Pengurusan, Agribisnis, Ekonomi Sumber Daya Alam Sekitar, dan Ekonomi Syariah.

  1. Fakulti Ekologi Manusia

Fakulti Ekologi Manusia (FEMA) adalah fakulti termuda yang dibentuk pada tahun 2005. Hebatnya. FEMA IPB juga dikenali sebagai Fakulti Ekologi Manusia pertama di Dunia dan yang ketiga di Asia Tenggara. FEMA kini mempunyai tiga program pengajian elektif, yaitu Departemen Pemakanan Umum, Departemen Sains Keluarga dan Pengguna, dan Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan Komuniti.

Kolej Terbaik

Universiti Pertanian Bogor (Universiti IPB) semakin menunjukkan pencapaiannya sebagai barisan universiti terbaik di Dunia dan dunia. Terdapat banyak rekod pencapaian yang diperoleh IPB dan baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Dunia menjadikan IPB sebagai kolej atau universiti terbaik di dunia.

IPB juga berjaya mencatat kedudukan yang baik di dunia dan berjaya menduduki tempat dalam 100 terbaik dalam versi QS World Ranking 2020. Sementara di peringkat QS WUR mengikut subjek Pertanian & Perhutanan 2020, peringkat IPB telah meningkat mengikut hasil analisis pemarkahan dari ranking 79 ke ranking 74.

Kerjasama serantau di peringkat ASEAN akan menjadi semakin penting di masa depan mengingat peranan strategik sektor perindustrian berasaskan sumber semula jadi yang dapat diperbaharui untuk memenuhi keperluan makanan, air dan biofuel yang berkait rapat dengan pengurusan dan pembangunan alam sekitar.

Terdapat banyak lagi rekod pencapaian yang dicapai oleh IPB, dan baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Dunia melalui Direktorat Jeneral Pengajian Tinggi (Ditjen Dikti) telah secara rasmi mengeluarkan senarai universiti terbaik di Dunia pada tahun 2020. Dengan skor 3,648 mata, Universiti Pertanian Bogor menyenaraikannya sendiri sebagai yang terbaik di tempat pertama, diikuti oleh Universiti Dunia dan Universiti Gajah Mada di tempat ketiga.