Aspek Globalisasi dalam Pelbagai Kehidupan

Globalisasi adalah fenomena dunia, sehingga benar-benar mempunyai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia. Terutama pada era Industrial 4.0 saat ini, yang memberikan perubahan yang melampau dan signifikan dalam pelbagai bidang kehidupan, sehingga perlu dihadapi dan dinanti dengan baik. Lalu, bagaimana manusia mempersiapkan diri untuk era ini?

Dalam pelbagai aspek kehidupan, globalisasi akan menyebabkan setiap bangsa menjadi sebahagian daripada sistem nilai dunia. Di mana ciri khas era ini adalah sempadan geografi yang semakin kabur antara negara. Di samping itu, pertukaran maklumat dan aliran barang dan perkhidmatan tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup Negara (lokal dan nasional) tetapi juga menjangkau seluruh negara (global atau antarabangsa).

Terdapat beberapa aspek globalisasi dalam pelbagai kehidupan, baik di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, Sains dan Teknologi (IPTEK), dan di bidang transportasi. Ada apa-apa?

  • Sektor Budaya

Dalam bidang budaya, tingkah laku dan nilai-nilai negara lain dapat mempengaruhi cara berfikir sosial dan budaya setiap manusia. Salah satu ciri ialah pengembangan pelancongan dan pelancongan di suatu tempat.

  • Sektor Komunikasi

Globalisasi dalam bidang komunikasi adalah proses perubahan yang lebih baik untuk penyampaian atau maklumat dari satu pihak ke pihak lain.

(Baca juga: Masalah Sosial sebagai Hasil Globalisasi)

  • Ekonomi

Globalisasi ekonomi adalah aktiviti ekonomi dan perdagangan yang dijalankan secara global dan terbuka. Di mana, semua negara menjadi satu pasar dan semakin terintegrasi tanpa mengetahui batas wilayah atau wilayah antara negara.

  • Sektor Sains dan Teknologi

Globalisasi sains dan teknologi adalah proses perubahan global dalam sains dan teknologi. Salah satu contohnya ialah munculnya panggilan video di mana kita dapat bersemuka dengan orang yang berada jauh dari tempat kita berada.

  • Sektor Pengangkutan

Globalisasi sektor pengangkutan adalah proses mengembangkan kenderaan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain.