Menyatakan Niat Mengenai Sesuatu

Dalam interaksi sosial, pengenalan watak dan percakapan adalah pembukaan hubungan. Terutama percakapan, yang sering dihadapi dalam pelbagai situasi, boleh menjadi canggung atau kesukaran untuk menyatakannya kepada orang lain. Kejadian dalam bahasa Inggeris ini dikenali sebagai Express Intention. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Express Intention?

Maksud Ekspresi boleh dikatakan sebagai lafaz niat, harapan atau keinginan yang disampaikan kepada orang yang bercakap. Dalam bahasa Inggeris, ia boleh didefinisikan sebagai 'sesuatu yang anda mahukan dan merancang untuk dilakukan' atau sesuatu yang anda mahukan dan merancang untuk dilakukan.

Ciri-ciri kalimat Maksud Ekspresi mengenai perkara ini adalah peristiwa yang disebut dalam kalimat itu belum pernah berlaku, dan biasanya penulisan kata kerja menggunakan kata-kata masa depan.

Walaupun bahasa Inggeris mempunyai banyak contoh ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan niat, ada 2 bentuk umum yang paling sering digunakan, iaitu dengan menggunakan kata-kata "akan" dan "akan pergi".

(Baca juga: Menjelaskan Haiwan dalam Bahasa Inggeris)

Kedua-dua perkataan pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, iaitu untuk menunjukkan niat. Namun, dalam praktiknya, kebanyakan percakapan dalam menyatakan niat yang akan berlaku dengan pasti atau sesuatu yang telah diputuskan sebelumnya ketika bercakap lebih banyak menggunakan "be pergi". Sementara itu, penggunaan kata "akan" biasanya digunakan untuk tindakan yang lebih spontan.

Contoh Niat Menyatakan Tentang Sesuatu dengan menggunakan kata "akan" dengan formula Subjek + kehendak + objek / Pelengkap:

  •  Saya akan ke London minggu depan. (Saya akan ke London minggu depan).

Dalam kalimat itu hanya menunjukkan niat untuk pergi ke London atau hanya mengatakan bahawa anda ingin pergi, sedangkan aktiviti tersebut belum berlaku kerana masih merupakan wacana yang akan dilakukan pada masa akan datang.

Contoh Niat Ekspresi Tentang Sesuatu dengan menggunakan kata "akan" dengan formula Subjek + akan menjadi + objek / pelengkap + V1:

  • Saya akan pergi ke London minggu depan. (Saya akan ke London minggu depan).

Seperti ayat untuk menyatakan rancangan, ayat di atas juga menggunakan ketegangan masa depan kerana masih merupakan rancangan. Namun, satu perkara yang membezakannya adalah dari segi persiapan. Di mana, ketika kita menyatakan rencana menggunakan "pergi ke" untuk tujuan pergi ke London, kita secara automatik telah membuat semua persiapan seperti pasport, penginapan, dan sebagainya.