Pengaruh Kemajuan Sains dan Teknologi di Dunia

Kemajuan teknologi kini berkembang dengan pesat, ini tidak dapat dielakkan kerana terdapat banyak inovasi yang dihasilkan dari pengembangan Sains dan Teknologi (Sains dan Teknologi). Ini tentu saja memberi kesan positif kepada sebuah negara, sehingga dapat membawa kepada pembangunan yang lebih pesat dan memperluas cakrawala dan mendidik masyarakat.

Definisi sains dan teknologi itu sendiri adalah sumber maklumat yang dapat menambahkan wawasan dan kemampuan dalam bidang teknologi. Di mana, kemajuan sains dan teknologi yang telah dicapai kini memberikan kemudahan dan keselesaan bagi kehidupan manusia.

Namun, sesuai dengan undang-undang semula jadi dari segalanya, perubahan pasti akan membawa kesan sampingan tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam kitaran ini. Jadi, apa kesan positif dan negatif dari kemajuan pesat sains dan teknologi untuk Dunia dari segi politik, ekonomi, sosio-budaya, dan undang-undang?

Pengaruh positif kemajuan sains dan teknologi

Aspek Politik

Kemajuan sains dan teknologi telah menjadikan nilai-nilai seperti kebebasan dan keterbukaan demokratik mempengaruhi kemajuan pemikiran dan penyertaan negara Dunia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kawalan yang baik untuk kelangsungan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan dapat menerima aspirasi masyarakat dengan baik.

Aspek Ekonomi

Dari segi ekonomi, kemajuan sains dan teknologi berpotensi mendorong pelaburan asing, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan peluang pekerjaan dan pertukaran asing, dan membuka pasaran antarabangsa untuk pengeluaran domestik.

Aspek Sosiobudaya

Kemunculan internet dan alat yang canggih telah memudahkan seseorang memperoleh maklumat dari mana saja dan kapan saja. Ia juga berperanan dalam meningkatkan kecekapan dalam aktiviti harian.

Aspek Undang-undang

Kemajuan sains dan teknologi akan memberi kesan kepada pertahanan dan keselamatan, peraturan undang-undang, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin kuat. Selain itu, permintaan untuk tugas penguatkuasaan undang-undang yang lebih telus, profesional dan lebih bertanggungjawab juga semakin kuat.

(Baca juga: Trend Teknologi 2020, Apa yang ada di Edutech?)

Di samping itu, peraturan perundangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bermanfaat dan pro-orang pada umumnya juga akan diperkuat.

Pengaruh negatif dari perkembangan sains dan teknologi

Aspek Politik

Dengan perkembangan sains dan teknologi, ada kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokratik dan keterbukaan dapat disalahtafsirkan oleh masyarakat. Ini boleh mengganggu kestabilan politik di negara ini.

Aspek Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, perkembangan sains dan teknologi boleh memudaratkan kerana dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat produk tempatan tertekan, ketidaksamaan sosial timbul akibat persaingan bebas, kemungkinan ekonomi negara dikendalikan oleh orang asing, dan lebih buruk lagi, mekanisme peraturan ekonomi dikawal sepenuhnya oleh pasar sehingga pemerintah hanya bertindak pengawal selia.

Aspek Sosiobudaya

Kemajuan sains dan teknologi ini dapat menyebabkan hedonisme serta gaya hidup dan individualisme yang konsumtif. Ini tentu saja mencetuskan ketidaksamaan sosial jika seseorang tidak dapat menerima pengaruh sains dan teknologi dengan baik. Di samping itu, terdapat kebimbangan mengenai hakisan nilai sosial dan agama. Di mana kemajuan teknologi kadangkala membuat seseorang lupa hubungannya dengan orang lain dan melanggar norma agama, misalnya mencuri dengan meretas institusi kewangan dan sebagainya.

Aspek Undang-undang

Dikhuatiri bahawa kemajuan sains dan teknologi dalam bidang undang-undang akan menghasilkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu perpaduan dan integriti nasional, keamanan dan kestabilan nasional. Oleh itu, perlu ada jalan penyelesaian dalam menangani pengaruh sains dan teknologi pada sebuah negara agar kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Satu dan didukung oleh Perlembagaan 1945 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan intelektual negara.

Di samping itu, diharapkan negara yang memiliki daya tahan ekonominya tidak terlalu bergantung pada agensi multilateral melainkan memperkuat pengeluaran domestik dengan menggunakan bahan mentah domestik dan berorientasi kepada rakyat.