Mengenai UN dan UNBK 2020, Inilah Gridnya!

Ketika UN 2020 (Peperiksaan Kebangsaan) dan UNBK (Ujian Nasional Berasaskan Komputer) semakin hampir, sudah tiba masanya untuk kita mempersiapkan diri untuk menjadi lebih dewasa. Bukan hanya persediaan pelajaran, kita juga perlu membuat persiapan dari segi fizikal dan mental untuk menyelesaikan soalan, sama ada soalan PBB atau soalan UNBK.

Berita baiknya ialah, BSNP (National Education Standards Agency) telah melancarkan grid Pemeriksaan Nasional (PBB) dan Peperiksaan Nasional Berasaskan Komputer Sekolah Tinggi (UNBK) untuk tahun akademik 2019/2020. Sekiranya anda tidak tahu, BSNP adalah institusi yang bebas, profesional, dan bebas yang dilantik untuk membangun, memantau pelaksanaan, dan menilai pelaksanaan standard pendidikan nasional.

Peperiksaan Kebangsaan dan UNBK 2020 untuk SMK merangkumi mata pelajaran seperti bahasa Dunia, matematik, bahasa Inggeris, dan teori vokasional. Sementara itu, pelajar sekolah menengah / MA akan mendapat peperiksaan untuk bahasa Dunia, matematik, bahasa Inggeris, dan satu jurusan. Bagi pelajar SMP / MTs, subjek yang akan diuji adalah bahasa Dunia, matematik, Bahasa Inggeris, dan Sains.

Oleh itu, untuk maklumat lebih lanjut, lihat jadual berikut.

Jadual SMK UNBK

Isnin, 16 Mac 2020 Dunia Bahasa

Selasa, 17 Mac 2020 Matematik

Rabu, 18 Mac 2020, Bahasa Inggeris

Khamis, 19 Mac 2020 Teori Vokasional

Jadual UNBK SMA / MA

Isnin, 30 Mac 2020 Dunia Bahasa

Selasa, 31 Mac 2020 Matematik

Rabu, 1 April 2020, Bahasa Inggeris

Khamis, 2 April 2020 Satu subjek utama

Jadual UNBK untuk SMP / MTs

Isnin, 20 April 2020 Dunia Bahasa

Selasa, 21 April 2020 Matematik

Rabu, 22 April 2020, Bahasa Inggeris

Khamis, 23 April 2020 IPA

Grid Soalan UN dan UNBK 2020

Untuk grid itu sendiri, anda boleh mengakses dan memuat turunnya di SINI. Jangan lupa untuk memeriksa mengikut jenis sekolah anda. Sentiasa berjaya!