Ketahui lebih lanjut mengenai Kingdom Monera

Monera adalah kerajaan dalam klasifikasi sistem biologi lima kerajaan, yang kini sudah usang. Anggota kerajaan Monera termasuk makhluk hidup yang terdiri dari satu sel (uniselular), sesuai dengan asal kata Yunani, moneres, yang bermaksud tunggal.

Anggota kerajaan ini menempati pelbagai habitat dan bahkan habitat ekstrem yang tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup lain. Sebilangan besar anggota Monera bersifat prokariotik, yang bermaksud mereka mempunyai nukleus atau organel tetapi tidak mempunyai membran nukleus sel (membran), seperti mitokondria, kloroplas, dan badan Golgi. Dinding sel terbuat dari peptidoglikan yang tahan terhadap tekanan osmotik hingga 25 kali tekanan atmosfera. Oleh itu, nama lain untuk Monera ialah Prokaryota atau Prokaryotae. Sementara organisma yang sudah mempunyai membran nuklear disebut eukariotik.

Organisme di kerajaan Monera hanya dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. Di beberapa Monera, dinding sel mengandungi peptidoglikan dan ada yang tidak. Monera terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu Archaebacteria dan Eubacteria.

Archaebacteria

Archaebacteria adalah organisma tertua dan paling sederhana dari kerajaan Monera. Archaebacteria mempunyai dinding sel yang tidak mengandungi peptidoglikan. RNA dan protein yang membentuk ribosomnya sangat berbeza dengan bakteria pada umumnya dan lebih serupa dengan organisma eukariotik.

Archaebacteria membiak melalui pembelahan binari, pembentukan tunas, dan pemecahan. Sebilangan besar Archaebacteria hidup di persekitaran yang melampau, seperti mata air panas, lautan, kawah, lumpur dan gambut.

(Baca juga: Ketahui lebih lanjut mengenai Kingdom Protista)

Archaebacteria bermanfaat dan ada yang berbahaya. Beberapa peranan Archaebacteria yang bermanfaat adalah kemampuan mereka menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, beberapa jenis Archaebacteria dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran tumpahan minyak. Enzim yang dihasilkan oleh Archaebacteria juga dapat digunakan untuk mengubah pati jagung menjadi dekstrin.

Sebaliknya, terdapat juga Archaebacteria yang berbahaya. Sebilangannya adalah kerana Archaebacteria dapat merosakkan makanan yang telah diawetkan dengan garam. Archaebacteria juga dapat mempercepat pembusukan ikan laut.

Eubakteria

Kumpulan berikutnya di monera kerajaan adalah eubacteria, yang juga dikenal sebagai bakteria sejati. Seperti Archaebacteria, eubacteria adalah prokariotik. Dinding sel mengandungi peptidoglikan. Anggota eubacteria merangkumi bakteria fotosintetik dan cyanobacteria.

Berdasarkan keperluan mereka untuk oksigen, eubacteria terbahagi kepada dua, iaitu aerobik dan anaerobik backteri. Sementara itu, bakteria yang dikelaskan berdasarkan cara mendapatkan nutriennya juga terbahagi kepada dua, iaitu heterotrof dan autotrof.

Bakteria heterotrofik adalah bakteria yang tidak dapat menghasilkan nutriennya sendiri, sehingga mereka mendapat makanan dari organisma lain. Bakteria heterotrofik diklasifikasikan menjadi tiga, iaitu bakteria parasit, saprofit, dan patogen.

Bakteria parasit mendapat makanan dari organisma hidup yang menjadi inangnya, misalnya Treponemataceae sebagai parasit pada vertebrata dan manusia. Bakteria saprofit mendapat makanan dari sisa-sisa organisma mati, misalnya Escherichia coli dan Thiobacillus denitrificans . Akhirnya, bakteria patogen adalah bakteria parasit yang boleh menyebabkan penyakit pada sel inang mereka, misalnya, Treponema palidum dan Salmonella typhi .

Bakteria autotrofik adalah bakteria yang mampu menghasilkan nutriennya sendiri. Bakteria autotrofik terbahagi kepada dua, photoautotrophs dan chemoautotrophs.

Bakteria yang termasuk dalam photoautotrophs menggunakan cahaya matahari sebagai tenaga dalam membuat makanan mereka. Beberapa contoh bakteria photoautotrophic adalah Bacteriochlorophyll (bakteria hijau) dan Bacteriopurpurin (bakteria ungu).

Sementara itu, bakteria chemoautotrophic dapat menggunakan tenaga dari hasil tindak balas kimia untuk menyusun bahan organik dari bahan bukan organik. Tindak balas kimia ini berlaku melalui pengoksidaan sebatian bukan organik sederhana (contohnya, nitrit, nitrat dan sulfida). Beberapa contoh bakteria chemoautotrophic adalah Nitrobacter, Nitrosococcus, Nitrosomonas , dan Thiobacillus .

Sama seperti Archaebacteria, eubacteria juga boleh memberi kesan yang baik dan merugikan.

Sebilangan peranan eubacteria yang bermanfaat adalah kemampuan mereka mengubah ammonium menjadi ion nitrit di dalam tanah oleh bakteria nitrit. Ion nitrit kemudian diubah menjadi ion nitrat oleh bakteria nitrat yang akan meningkatkan kesuburan tanah. Eubacteria juga digunakan untuk penapaian pelbagai makanan, seperti keju (oleh Streptococcus cremoris dan Streptococcus lactis ), yogurt (oleh Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus ), dan nata de coco (oleh Acetobacter xylinum ). Terdapat juga beberapa jenis eubacteria yang digunakan dalam menghasilkan ubat antibiotik.

(Baca juga: Lihatlah 4 Fasa Pertumbuhan Bakteria, Ada?)

Sebilangan eubakteria lain adalah penyebab pelbagai penyakit. Beberapa contohnya ialah eubacteria penyebab tetanus ( Clostridium tetani ), pneumonia ( Klebsiella pneumoniae ), tuberculosis ( Mycobacterium tuberculosis ), dan kolera ( Vibrio cholerae ).

Cyanobacteria

Akhirnya, terdapat Cyanobacteria sebagai bakteria prokariotik yang mempunyai pigmen klorofil (hijau) dan phycocyanin (biru), sehingga Cyanobacteria sering disebut sebagai alga biru-hijau. Tetapi, sel Cyanobacteria tidak hanya berwarna hijau-biru. Sebilangannya berwarna kuning, coklat dan merah. Cyanobacteria adalah autotrof dan dinding selnya mengandungi peptidoglycan. Cyanobacteria hidup di air tawar, batu, hingga tanah lembap.

Cyanobacteria juga dapat membawa kelebihan dan kekurangan pada kehidupan manusia. Sebilangan peranan Cyanobacteria yang bermanfaat adalah kemampuan mereka memperbaiki nitrogen, sebagai sumber makanan yang sangat berkhasiat, dan merupakan pengeluar dalam ekosistem. Sementara itu, cyanobacteria berbahaya adalah cyanobacteria yang mekar di perairan kerana menutupi sebahagian besar permukaan, menyebabkan kematian pada organisma akuatik kerana kekurangan oksigen.