Menentukan Nilai Had Fungsi Trig

Had fungsi trig ditakrifkan sebagai nilai terdekat dengan sudut dalam fungsi trig. Pengiraan ini boleh diganti seperti had fungsi algebra, tetapi dengan fungsi trigonometri yang mesti diubah terlebih dahulu.

Fungsi trigonometri mesti diubah menjadi identiti trigonometri untuk had tak tentu, yang merupakan had yang, jika diganti, akan menjadi 0. Selain itu, ada juga cara untuk mengira had tak tentu tanpa menggunakan identiti trigonometri, tetapi menggunakan teorema had trigonometri. Yang lain menggunakan identiti dan teorema secara serentak.

Untuk menentukan nilai had fungsi trigonometri, ada pelbagai kaedah yang dapat digunakan, iaitu kaedah numerik, penggantian, pemfaktoran, masa sebaya, dan derivatif.

(Baca juga: Mengukur Keterlihatan Menggunakan Formula Trigonometri)

Tetapi berdasarkan nilainya, kita dapat membahagikan formula ini menjadi dua, iaitu, yang hampir dengan nombor dan mendekati nol.

X Mendekati Nombor

Sekiranya kita mempunyai had fungsi trigonometri yang x mendekati nombor c, kita dapat menentukan nilainya dengan menggantikan c dalam fungsi trig. Rumusannya adalah seperti berikut.

fungsi had trigonometri

X Mendekati Sifar

Sekiranya had had fungsi trigonometri mendekati sifar, kita boleh menggunakan formula di bawah.

had fungsi trigonometri 2

Sekiranya setelah mengganti nilai x dalam fungsi trig, bentuk tak tentu adalah 0/0 ∞ / ∞, maka untuk menentukan nilai had fungsi trigonometri, anda boleh menggunakan peraturan L'Hospital, iaitu

nilai fungsi trigonometri

Pemahaman Intuisi mengenai Had Fungsi Trig

Memahami had fungsi trigonometri secara intuitif sama dengan had fungsi algebra. Had fungsi trigonometri wujud jika dan hanya jika had kiri dan had kanan ada dan had kiri sama dengan had kanan.

fungsi had intuisi