Bentuk Pemerintahan yang Berbeza di Bahagian yang Berlainan di Dunia

Sebuah negara mesti mempunyai rakyat, wilayah, kedaulatan, pemerintahan dan kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Terdapat kira-kira 200 negara pada masa ini di dunia. Semua mempunyai bentuk pemerintahan yang berbeza. Bentuk pemerintahan adalah rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengatur negara dalam menegakkan kekuasaan ke atas sebuah komuniti politik. 

Di dunia sekarang ini, terdapat berbagai bentuk pemerintahan yang telah dilaksanakan, beberapa di antaranya adalah seperti berikut.

Bentuk Pemerintahan di Dunia

Berikut adalah beberapa bentuk pemerintahan yang telah ada atau masih digunakan di dunia.

Beraja

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau permaisuri sebagai pihak berkuasa tertinggi di sesebuah negara. Monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan tertua dalam sejarah dunia. Beberapa negara mempunyai sebutan yang unik untuk raja atau ratu mereka, seperti di Malaysia yang memanggil raja mereka sebagai Yang-di-Pertuan Agong.

Aristokrasi

Aristokrasi adalah satu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Merekalah yang memainkan peranan penting. Salah satu contoh dalam sejarah ialah Perancis pada tahun 1700-an yang pernah memeluk bangsawan di mana kuasa yang mereka miliki ditunjukkan untuk kepentingan umum.

Kezaliman

Kezaliman adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang mempunyai kuasa mutlak dan autoritarian. Kekuatannya akan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Contohnya ialah Kesatuan Soviet yang pernah dipimpin oleh Joseph Stalin atau Jerman, yang dipimpin oleh Adolf Hitler.

Oligarki

Kekuasaan dalam oligarki dipegang oleh beberapa orang dan mereka yang paling dekat dengan mereka. Namun, mereka yang berperanan dalam oligarki akan dibezakan berdasarkan kekayaan, keluarga, dan kekuatan ketenteraan. Salah satu contoh negara yang menganut bentuk oligarki ini adalah Afrika Selatan, yang berakhir ketika Nelson Mandela menjadi presiden pada tahun 1994.

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat mementingkan rakyat, kerana setiap rakyat memiliki hak yang sama dalam membuat keputusan. Istilah rakyat, oleh rakyat, dan untuk orang yang diciptakan oleh Abraham Lincoln sangat dekat dengan nama demokrasi. Pemegang kuasa dalam bentuk pemerintahan ini adalah rakyat.

Kejadian

Penjajahan boleh berlaku ketika negara berada dalam keadaan anarki, dan massa membangun pemerintahan yang tidak sah. Mereka mempunyai kekuatan dengan menggunakan senjata dalam jumlah besar, sehingga orang lain takut. Pada tahun 1930-an, Amerika Syarikat hampir masuk ke dalam kategori ini di mana keluarga mafia menguasai negara ini secara haram dan tidak berperlembagaan dengan pelbagai cara haram seperti rasuah dan rasuah.

Emirates

Istilah emirat berasal dari bahasa Arab, imarah yang jamak adalah imarat . Bentuk pemerintahan Emirat adalah wilayah yang diperintah oleh emir. Dalam bahasa Arab, istilah emirat boleh merujuk kepada mana-mana wilayah negara yang diperintah oleh anggota kumpulan pemerintah. Salah satu contoh penggunaan bentuk pemerintahan ini adalah Emiriah Arab Bersatu, di mana ia dibahagikan kepada tujuh emirat persekutuan, masing-masing diperintah oleh emir.

Persekutuan / Persekutuan

Persekutuan adalah satu bentuk pemerintahan yang membahagikan negara kepada beberapa negeri yang bekerjasama dan membentuk sebuah negara kesatuan. Setiap negeri memiliki beberapa otonomi khas dan pemerintah pusat mengatur beberapa fungsi yang dianggap nasional. Beberapa contoh negara yang telah menggunakan bentuk persekutuan adalah Amerika Syarikat, Australia, Kanada, India, dan lain-lain.

Terdapat pelbagai bentuk pemerintahan yang telah digunakan oleh beberapa negara. Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini? Tuliskan soalan anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini.