Perkembangan Kehidupan di Bumi

Bumi, yang saat ini dihuni oleh berbagai makhluk hidup, telah wujud selama berjuta-juta atau bahkan berbilion tahun yang lalu, tetapi ini tidak disertai oleh kehidupan di bumi. Di mana, setelah bumi terbentuk kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu tidak ada tanda-tanda kehidupan dan baru bermula 1,5-2 miliar tahun yang lalu.

Dalam bahan sebelumnya, dijelaskan bahawa kehidupan di bumi, baik manusia, binatang, tumbuhan dan mikroorganisma, dapat hidup berdampingan dengan bergantung pada beberapa faktor, yaitu air, atmosfer dan suhu. Dalam sejarahnya, kehidupan manusia di bumi telah mengalami perkembangan yang sangat lama hingga ke tahap ini. Walaupun begitu dengan perjalanan sejarah bumi dan biasanya dibahagikan kepada jangka waktu tertentu yang biasanya disebut sebagai era.

(Baca juga: Apa yang berlaku jika bumi berhenti berputar?)

Tahap-tahap perkembangan kehidupan di bumi dapat dibahagikan kepada 4 era atau tempoh, iaitu, era archaecum / azoic (era tertua), era Palaeozoik (usia kehidupan lama), era Mesozoikum (kehidupan abad pertengahan), era Neozoik / kainozoik.

  • Zaman Akaecum / Azoic (usia tertua)

Pada masa ini, bumi masih dalam bentuk bola pijar dengan suhu yang begitu panas sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tempoh ini dianggarkan sekitar 2.500 juta tahun yang lalu.

  • Zaman Paleozoik (usia tua)

Pada saat ini, iklim dan cuaca di bumi masih berubah, di mana hujan sangat tinggi dan lingkungannya tidak stabil. Pada zaman ini, hujan turun secara berterusan sehingga membanjiri permukaan bumi dan menyejukkan suhu panasnya. Tempoh ini menandakan munculnya kehidupan baru di bumi yang dibuktikan dengan penemuan fosil haiwan dan tumbuhan yang berusia jutaan tahun.

Terdapat 6 tempoh dalam era ini, iaitu, periode, periode ordovik, tempoh silurian, tempoh devon, tempoh karbon, dan tempoh perm.

  • Zaman Mesozoikum (zaman pertengahan)

Keadaan cuaca dan cuaca pada masa ini mulai bertambah baik secara beransur-ansur. Kehidupan telah mengalami perkembangan pesat di era ini, di mana makhluk hidup yang muncul pada masa ini adalah haiwan dengan ukuran besar, misalnya reptilia yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar (dinosaur). Terdapat 3 periode pada era ini, yaitu: periode triassic, periode Jurassic, dan periode kapus.

  • Era neozoik / kainozoik

Pada masa ini, keadaan bumi semakin baik kerana cuaca dan iklim lebih stabil dan kehidupan bertambah pesat. Era ini dapat dibahagikan kepada dua periode / zaman, yakni, era tersier yang ditandai dengan penurunan jumlah haiwan gergasi dan penampilan pelbagai jenis mamalia. Serta era quaternary yang dapat dibahagikan kepada dua era, iaitu era Pleistocene dan era Holocene.