Pembangunan Ekonomi Maritim dan Pertanian di Dunia

Dunia mempunyai sektor ekonomi dan pertanian maritim sebagai sektor utama untuk kesejahteraan masyarakat. Keadaan semula jadi Dunia dengan laut yang sangat luas menyediakan sumber semula jadi yang dapat memakmurkan penduduk Dunia. Kawasan laut atau lautan di Dunia juga dapat digunakan sebagai kegiatan ekonomi seperti perikanan, pelancongan laut dan perkapalan.

Di sektor pertanian, Dunia mempunyai tanah dan iklim yang sesuai untuk menanam pelbagai jenis tanaman pertanian. Sekiranya sektor maritim dan pertanian dunia dapat diusahakan secara optimum, maka masyarakat Dunia dapat hidup dalam kesejahteraan.

Jadi, bagaimana anda mengembangkan ekonomi maritim dan pertanian di Dunia?

Pembangunan ekonomi maritim di Dunia

Dunia mempunyai kekayaan semula jadi di sektor laut atau maritim, di mana kita dapat memproses kekayaan ini untuk memberikan manfaat ekonomi. Supaya dapat memakmurkan masyarakat. Hingga kini, potensi semula jadi Dunia belum dapat dikendalikan atau dimanfaatkan secara optimum.

Tidak mengejutkan, pemerintah kemudian mengambil tindakan dengan mengubah arah pembangunan. Pembangunan berasaskan darat (pengembangan pangkalan darat) menjadi pembangunan berasaskan laut (pengembangan berasaskan lautan). Pembangunan berasaskan laut ini menyokong pembangunan laut dan mempercepat pembangunan infrastruktur maritim.

Kerajaan juga telah menyiapkan lima pelabuhan untuk menghadapi daya saing di ASEAN. Lima pelabuhan tersebut adalah Belawan (Sumatera Utara), Pelabuhan Batu Ampar (Batam), Pelabuhan Tanjung Priuk (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).

Pembangunan ekonomi pertanian di Dunia

Pembangunan pertanian adalah aktiviti menguruskan tanaman dan ternakan agar dapat memberi keuntungan ekonomi. Kegiatan ini berlaku secara teratur dan telah dijalankan sejak zaman dahulu lagi sebelum zaman penjajahan.

Pertanian itu sendiri adalah aktiviti untuk menggunakan sumber biologi, mikroorganisma, dan bio-enzim untuk menghasilkan makanan, sumber tenaga, dan sebagainya. Perikanan dan eksploitasi hutan juga merupakan aktiviti pertanian.

(Baca juga: Tiga Perkara Penting dalam Masalah Ekonomi Klasik)

Kerajaan menyokong perkembangan sektor pertanian di Dunia. Bukti nyata sokongan kerajaan, iaitu adanya subsidi baja dan benih.

Bukan hanya itu, pemerintah juga telah menerapkan strategi khas agar sektor ini mempunyai daya saing yang tinggi. Beberapa strategi yang disebut dalam mengembangkan pertanian di Dunia adalah:

  • Perladangan Ekofarm

Ecofarming adalah peningkatan sistem penanaman di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan disatukan dengan kearifan tempatan di setiap wilayah di Dunia. Strategi ini yang mengutamakan keramahan alam sekitar juga dikenali sebagai pertanian organik. Produk yang dihasilkan akan lebih semula jadi dan tidak mengandungi bahan kimia berbahaya dan menyebabkan persekitaran tercemar.

  • Pembaikan Pengairan

Air adalah salah satu elemen yang sangat diperlukan untuk sektor pertanian. Sistem pengairan yang baik diperlukan untuk menjaga ketersediaan air. Pemerintah telah melakukan perbaikan dan penyediaan pengairan di berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan air untuk pertanian.

  • Pembangunan dan pembaikan kemudahan pertanian

Kerajaan juga sedang membangun dan meningkatkan kemudahan pertanian untuk menyokong sektor pertanian berkembang. Kegiatan pertanian dapat difasilitasi oleh pembangunan dan kemudahan yang lebih baik. Salah satu contohnya ialah pembinaan takungan oleh pemerintah sebagai tempat bekalan air.

  • Pembukaan tanah baru

Lama kelamaan, kurang lahan untuk pertanian adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Lebih-lebih lagi, pada masa yang sama keperluan untuk tanah industri dan perumahan juga meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah telah membuka lahan baru sehingga dapat meningkatkan jumlah hasil pertanian dan menambahkan pekerjaan baru.