Ketahui Konsep Kesamarataan Sosial

Dalam kehidupan sosial, kita tidak hanya terhad untuk mengetahui kepelbagaian, tetapi ada juga perkara seperti persamaan sosial. Di mana, persamaan ini berkaitan dengan kedudukan yang ada dalam masyarakat.

Persamaan itu sendiri berasal dari perkataan sama atau setara. Menurut Kamus Besar Bahasa Dunia (KBBI) setara bermaksud sama, tahap sama adalah sama. Oleh itu, kesetaraan sosial bermaksud bahawa semua manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama, sehingga setiap orang berhak mendapat pendidikan, pekerjaan dan penggunaan yang layak.

Kesetaraan sosial juga boleh didefinisikan sebagai susunan politik sosial di mana semua orang yang berada dalam masyarakat atau kumpulan tertentu mempunyai status yang sama. Sekurang-kurangnya, ini termasuk hak yang sama di bawah undang-undang, mengalami keamanan, memperoleh hak suara, memiliki kebebasan bersuara dan berkumpul, dan sejauh mana hak-hak ini bukan merupakan hak yang bersifat peribadi atau menjadi perhatian.

(Baca juga: Memahami Konsep Stratifikasi Sosial)

Kategori kesamaan sosial terbahagi kepada 5, iaitu:

  • Sifat politik; kesamarataan dalam pembangunan
  • Intipati ekonomi; kesaksamaan dalam pembahagian sumber yang dijalankan secara adil
  • Sifat sosial; kesamarataan sekiranya tidak dikuasai oleh pihak tertentu
  • Sifat moral; persamaan dengan mempunyai nilai yang sama
  • Intipati undang-undang; persamaan di hadapan undang-undang

Selain itu, jika anda melihat keseluruhan konsep, ia terbahagi kepada 3, iaitu persamaan dari awal, persamaan peluang dan kesamaan hasil.

  • Persamaan dari awal yang bermaksud persaingan yang adil dan setara memerlukan semua pesaing bermula dari garisan permulaan yang sama
  • Kesaksamaan peluang menunjukkan bahawa akses ke semua kedudukan sosial mesti diatur oleh kriteria universal
  • Kesamaan hasil, iaitu, semua orang harus menikmati taraf hidup dan peluang hidup yang sama