Struktur dan Bahasa Teks Biografi

Siapa yang tidak mengenali Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional yang terkenal sebagai pelopor kebangkitan wanita orang asli. Kisahnya, yang diterjemahkan ke dalam sejumlah teks biografi, menjadi sumber motivasi bagi wanita untuk terus maju dan bangkit untuk mencapai impian dan cita-cita mereka tanpa dibatasi oleh jantina.

Walaupun perjuangan RA Kartini dilakukan pada masa lalu, bahkan sebelum kita dilahirkan, kita dapat mengenalnya melalui buku dan teks biografi. Salah satu yang terkenal ialah buku karya Pramoedya Ananta Toer, yang berjudul "Just Call Me Kartini". Tetapi adakah anda tahu apa itu teks biografi dan bagaimana struktur dan bahasa teksnya sehingga dapat disusun dengan baik?

Biografi adalah kisah benar mengenai kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Seseorang yang sejarahnya ditulis dalam biografi biasanya watak yang mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa, misalnya, ketua negara, ahli perniagaan, saintis, artis, penulis, atau lain-lain.

Jadi secara umum, teks biografi dapat disimpulkan sebagai bentuk karya naratif seperti yang terdapat dalam cerpen atau novel. Di mana, cerita disajikan mengikut kronologi dan mengikut susunan masa.

Struktur Teks Biografi

Agar teks dapat ditulis dengan jelas dan betul, penulis mesti memahami struktur yang biasa digunakan, atau biasa dalam teks ini. Terdapat 3 struktur teks biografi yang mesti diterapkan, iaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi.

  • Orientasi atau tetapan

Bahagian ini mengandungi maklumat latar belakang mengenai kisah atau peristiwa yang akan diceritakan semula untuk membantu pendengar dan pembaca. Maklumat yang dimaksudkan mengenai siapa, kapan, di mana, dan bagaimana.

(Baca juga: Mari Cari, Apa Itu Teks Biografi?)

  • Acara penting (peristiwa penting, catatan peristiwa)

Bahagian ini mengandungi rangkaian peristiwa yang disusun mengikut kronologi, mengikut urutan kronologi, yang merangkumi peristiwa utama yang dialami oleh watak-watak. Bahagian ini juga boleh merangkumi komen perawi di beberapa bahagian.

  • Penukaran semula

Bahagian ini adalah bahagian penutup biografi yang mengandungi komen penilaian atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahagian ini adalah pilihan, yang mungkin atau tidak terdapat dalam teks biografi.

Peraturan Bahasa Teks Biografi

Seperti teks lain, terdapat beberapa unsur linguistik yang mesti dipatuhi dalam teks ini. Berikut adalah unsur-unsur linguistik yang mesti dipenuhi untuk membuat teks biografi yang baik, termasuk:

  • Menggunakan kata ganti nama diri pertama atau jamak, di mana penulis bertindak sebagai perawi objektif.
  • Kata kerja tindakan, digunakan untuk menggambarkan tindakan fizikal watak. Contohnya menulis, melakukan, berniaga dan sebagainya.
  • Kata-kata deskriptif digunakan untuk memberikan maklumat terperinci mengenai watak watak. Contohnya, gigih, berani, kreatif dan sebagainya.
  • Kata kerja pasif, bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang dialami oleh watak sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya disayangi, diberi, dihormati.
  • Menggunakan kata kerja mental, digunakan untuk menggambarkan peranan watak.
  • Dengan menggunakan kata hubung, preposisi, kata benda masa, ini berkaitan dengan corak kronologi pengembangan teks
  • Kata hubung, adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antara klausa, antara ayat, dan antara perenggan.