Belajar Menulis Teks Eksposisi, Apakah Tahapnya?

Teks eksposisi adalah bentuk penulisan yang menjelaskan atau menerangkan idea, pemikiran utama, pendapat, maklumat, atau pengetahuan untuk diserap oleh pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Ini bermaksud bahawa kita hanya menyampaikan pendapat kita supaya pembaca tahu.

Teks eksposisi terdiri dari fakta dan pendapat, dan mempunyai struktur dan peraturan linguistik tertentu. Sebelum menyusun teks ini, mari lihat langkah penulisannya!

Menentukan Topik

Seperti teks lain, teks eksposisi juga memerlukan topik yang akan dibincangkan di dalamnya. Oleh itu, perkara pertama yang mesti kita buat semasa membuat teks ini ialah mencari dan menentukan topik.

(Baca juga: Memahami Bentuk dan Struktur Teks Eksposisi)

Kita boleh menggunakan topik yang dianggap penting, iaitu topik yang menjadi perhatian umum dan berguna. Selain itu, topik yang menarik juga dapat dikemukakan kerana ia sebenarnya (baru), fenomenal, dan unik. Baiklah, walaupun tidak ada yang salah jika kita membincangkan perkara atau topik yang dikuasai dan sesuai dengan pengetahuan, terutama jika tidak banyak orang tahu mengenainya.

Bahan Berkumpul

Langkah kedua setelah menentukan topik adalah mengumpulkan bahan yang akan dimasukkan dalam teks sehingga pembaca mendapat idea mengenai isu-isu yang dibangkitkan. Pengumpulan bahan berdasarkan fakta juga akan memperkaya hujah kita dalam teks. Dengan cara ini, pembaca dapat memahami corak pemikiran dan mengapa kita melihat cara atau peristiwa seperti ini.

Cadangan Pembaca

Sebelum mula menulis, kita mesti mengenal pasti pembaca kita atau sasaran teks yang akan kita tulis. Adakah teks kami untuk kanak-kanak kecil? Kawan yang sama umur? Atau adakah orang dewasa? Dengan cara itu, kita dapat menentukan sejauh mana kita membincangkan topik yang telah ditentukan. Pengenalan pembaca juga membantu kita menyesuaikan pemilihan dan gaya bahasa yang digunakan dalam teks.

Membangunkan Rangka Kerja

Di bahagian ini, kita dapat mulai menulis teks eksposisi berdasarkan topik dan data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Penentuan topik penting dalam teks eksposisi agar penulisan menjadi sistematik. Dalam struktur teks eksposisi, ada tesis, serangkaian argumen, dan penegasan semula. Dengan menggunakan struktur ini, kita dapat membahagikan bahagian-bahagian topik.

Dalam tesis, kami menerangkan fakta mengenai masalah atau topik bersama dengan pendapat kami. Kemudian, kami menambahkan argumen yang menyokong pandangan kami mengenai topik dalam urutan hujah. Akhirnya, teks eksposisi ditutup dengan pengesahan semula yang mengandungi cadangan dan cadangan.

Penyuntingan Teks Eksposisi

Setelah kita selesai menulis, adakah teks kita selesai? Belum lagi! Kita harus melakukan proses penyuntingan untuk mencari kesalahan atau bahagian yang tidak jelas dalam teks. Dalam proses ini, kami menilai pelbagai aspek dalam teks eksposisi, iaitu aspek kandungan, struktur, dan peraturan bahasa.

Dalam aspek kandungan, kami menilai daya tarik dari permasalahan yang dibincangkan, kesahan hujah, dan kelengkapan fakta yang dijelaskan. Dalam aspek struktur, kita melihat kelengkapan dan ketepatan susunan antara bahagian teks. Akhirnya, jangan lupa untuk menilai ketepatan dan penggunaan kata-kata dalam teks. Sekiranya teks kami adalah untuk kanak-kanak, jangan gunakan istilah yang terlalu rumit. Periksa juga kesalahan menulis atau tanda baca dalam teks dan betulkan.