Ketahui jenis matriks, apakah itu?

Dalam Matematik, matriks adalah susunan nombor mengikut baris dan lajur, yang kemudian diletakkan di antara 2 tanda kurung. Kurungan yang digunakan untuk mengelilingi susunan anggota matriks boleh berupa pendakap () atau kurungan [].

Kumpulan unsur atau elemen yang disusun secara mendatar disebut baris, sementara kumpulan unsur atau elemen yang disusun secara menegak disebut lajur.

Matriks yang mempunyai baris m dan n lajur disebut matriks mxn dan disebut matriks yang mempunyai susunan mx n. Di samping itu, penulisan matriks menggunakan huruf besar dan huruf tebal.

(Baca juga: 3 Cara Mudah untuk Menentukan Akar Persamaan Kuadratik)

Jenis Matriks

Terdapat beberapa jenis matriks dalam matematik yang harus anda ketahui, termasuk matriks lajur, matriks baris, matriks persegi, matriks pepenjuru, matriks identiti, matriks skalar, matriks sifar, matriks transposisi, dan matriks simetri. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis matriks.

Matriks lajur

Ini adalah matriks yang hanya mempunyai satu lajur. Secara umum, matriks lajur tertib mx 1 dapat dilambangkan sebagai A = [a ij ] m × 1

Matriks baris

Ini adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Secara amnya, matriks baris urutan 1 xn boleh dilambangkan sebagai B = [b ij ] 1 × n.

Matriks segi empat sama

Ini adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan lajur yang sama. Secara amnya, matriks persegi susunan mxm dapat dilambangkan sebagai A = [a ij ] m × m

Matriks pepenjuru

Ini adalah matriks persegi di mana semua elemen adalah sifar kecuali elemen pepenjuru utama. Matriks B = [b ij ] m × n dikatakan sebagai matriks pepenjuru jika b ij = 0 untuk i ≠ j.

Matrik Identiti

Ini adalah matriks pepenjuru di mana semua unsur pepenjuru adalah 1. Matriks identiti susunan nxn ditulis sebagai I n .

Matriks Skalar

Ini adalah matriks produk antara skalar dan matriks identiti. Unsur-unsur dalam pepenjuru utama sama dengan skalar.

(Baca juga: Memahami Vektor dalam Matematik dan Fizik)

Matriks Sifar

Ini semua matriks yang unsurnya sifar. Matriks sifar dilambangkan oleh O.

Transpose Matrix

Ini adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi lajur matriks. Transpose Matrix dilambangkan dengan AT atau A '.

Matriks Simetri

Matriks persegi A = [a ij ] disebut matriks simetri, jika AT = A atau ji = a ij untuk semua i, j.