Hukum Perbandingan Tetap dalam Kimia

Kimia adalah cabang sains yang mengkaji komposisi, struktur, sifat, perubahan dan interaksi jirim. Dalam kimia, ada undang-undang dasar yang berlaku atau dikenal sebagai hukum dasar kimia, salah satunya adalah Undang-Undang Perbandingan Tetap. Apakah ini?

Kompaun yang sama, walaupun berasal dari sumber yang berbeza atau disediakan dengan cara yang berbeza, akan mempunyai komposisi yang sama. Pernyataan ini dikenal sebagai Undang-Undang Perbandingan Tetap yang ditemui oleh seorang ahli kimia dari Perancis, Joseph Louis Proust dan dikenali sebagai Undang-Undang Proust.

Undang-undang atau undang-undang Proust ini sendiri berbunyi "nisbah jisim unsur-unsur dalam sebatian selalu tetap walaupun ia berasal dari kawasan yang berlainan dan dibentuk dengan cara yang berbeza"

Hukum perbandingan tetap menjadi asas undang-undang stoikiometri. Dalam kajian kimia, stoikiometri adalah kajian hubungan kuantitatif bahan yang terlibat dalam tindak balas kimia, baik reaktan dan produk reaksi. Jadi undang-undang ini dapat menyumbang kepada konsep sebatian kimia dan dapat memberikan konsep bagaimana unsur dapat membentuk sebatian.

(Baca juga: Ikatan Kimia Menurut Pendekatan Kossel-Lewis)

Salah satu eksperimen yang dapat menggunakan hukum perbandingan tetap adalah tindak balas antara unsur hidrogen dan oksigen untuk membentuk air "H2O. Maksudnya, air selalu terbentuk apabila hidrogen dan oksigen bergabung dalam nisbah jisim 1: 8, tanpa mengira sumber airnya. Nisbah 1: 8 dapat diperoleh dengan cara berikut:

Jisim atom H: jisim atom O = (2 xArH): (1 x ArO)

= (2 x 1): (1 x 16)

= 2: 16

= 1: 8

Contoh soalan mengenai Penerapan Undang-Undang Proust:

Sebatian besi (III) sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur sulfur dengan nisbah Fe: S = 7: 4. Untuk membuat sebatian besi (III) sulfida dengan jisim 100 gram, berapakah jisim besi dan jisim sulfur yang diperlukan?

Penyelesaian:

Fe: S = 7: 4

Bilangan perbandingan = 7 + 4 = 1

Jisim besi diperlukan = 7/11 x 100 gram

= 63.63 gram

Jisim sulfur diperlukan = 4/11 x 100 gram

= 36.37 gram