Apa itu bahasa kiasan?

Sekiranya dalam bahasa Dunia kita menyedari adanya gaya bahasa atau gaya bahasa, iaitu penggunaan kekayaan bahasa, penggunaan variasi tertentu untuk mendapatkan kesan tertentu yang menjadikan karya sastera lebih meriah, maka dalam bahasa Inggeris terdapat

Bahasa kiasan.

Bahasa kiasan itu sendiri biasanya digunakan untuk menganalisis makna kata yang lebih mendalam. Dalam lagu misalnya, ia juga digunakan untuk menjadikan liriknya terdengar lebih indah.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa jenis bahasa kiasan yang perlu diketahui, termasuk metafora atau kiasan, keperibadian atau keperibadian, simile, onomatopoeia dan hiperbola atau hiperbola.

Metafora digunakan untuk menggambarkan perkara atau perasaan tertentu berbanding dengan perkara lain.

Contoh: "Anda bintang saya yang terang" (Anda adalah bintang saya yang terang).

"Masa adalah wang".

(Baca juga: Memahami Struktur Tegangan Progresif yang Lalu)

Personifikasi digunakan untuk menyatakan tindakan objek bukan manusia yang diberikan ciri-ciri manusia.

Contoh: "Senyum bulan di atas kita" (Bulan tersenyum di atas kita)

"Langit penuh dengan bintang menari"

Simile, bahasa kiasan, yang satu ini digunakan untuk menyatakan perbandingan antara dua objek yang biasanya membawa watak yang sama.

Contoh: "Kamu begitu tidak bersalah seperti malaikat." (Anda begitu tidak bersalah seperti malaikat)

Onomatopoeia digunakan untuk menerangkan bagaimana kata-kata tertentu terdengar sama seperti mereka.

Contoh: "Whoosh" adalah bunyi angin (Whoosh adalah bunyi angin).

Hiperbola atau hiperbola digunakan untuk menyatakan ungkapan yang berlebihan.

Contoh: "Saya melihat senyuman yang dapat menerangi seluruh kota." (Saya melihat senyuman yang dapat menerangi seluruh kota)

Pendek kata, bahasa kiasan atau bahasa kiasan biasanya digunakan untuk menjelaskan idea pengarang dengan membuat perbandingan, menekankan idea, dan menjadikan penulisan lebih menyenangkan secara estetik.