Asal Kehidupan di Bumi, Berdasarkan Sejumlah Teori

Anda mungkin pernah mendengar pelbagai teori penciptaan alam semesta, terutama teori Big Bang ( Big Bang ), yang pertama kali dikemukakan oleh Georges Lemaître. Tetapi, pernahkah anda memikirkan bagaimana kehidupan bermula di Bumi?

Sejak kecil, ibu bapa dan guru kita mungkin telah mengajar tentang asal usul kehidupan di Bumi berdasarkan agama dan kitab suci. Tetapi dari sudut sains Barat, saintis memerlukan bukti penciptaan. Oleh kerana itu, sehingga baru-baru ini, terdapat banyak teori mengenai asal usul kehidupan.

Apakah teori mengenai asal usul kehidupan di Bumi? Mari lihat artikel berikut.

Teori Penciptaan Khas (Penciptaan Khas)

Teori ini didorong oleh Pastor Suarez yang menghubungkan asal usul kehidupan dengan kejadian ghaib.

Teori Kosmozoan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Helmholtz, Richter, dan Arrhenius dan percaya bahawa kehidupan sederhana dalam bentuk spora atau benih berpindah dari bahagian-bahagian alam semesta ke bumi yang tandus. Konsep ini juga dikenali sebagai teori Kosmozoan atau kosmik atau panspermia.

(Baca juga: Putaran dan Revolusi Bumi, Bagaimana Mereka Berfungsi?)

Teori Bencana

Dikemukakan oleh Cuvier dan teori mekanistik serupa oleh Haeckel, teori ini berpendapat bahawa Bumi mengalami sejumlah bencana dan bahawa kehidupan baru muncul dari bahan anorganik yang tersisa setelah kehancurannya.

Teori Uniformitarianisme

Teori ini percaya bahawa permukaan Bumi mengalami perubahan geografi kerana pemendapan dan kitaran hakisan. Lapisan sedimen ini akan memerangkap fosil.

Teori Gradualisme

Perubahan geologi perlahan dan berterusan. Perubahan geologi disebabkan oleh hakisan dan pembentukan lapisan enapan atau lapisan batuan di laut.

Teori Spontan

Teori ini dikemukakan oleh ahli falsafah Yunani seperti Empedocles, Thales, Anaximander, Aristotle, dan Plato. Pengikut teori ini percaya bahawa asal usul kehidupan di Bumi timbul secara spontan dari bahan bukan hidup (abiogenesis).

Teori Biogenesis

Teori ini menyatakan bahawa asal usul kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Saintis yang menyokong teori ini termasuk Francisco Redi, Lazzaro Splanzani, dan Louis Pasteur. Mereka bertiga melakukan eksperimen yang berbeza.

kehidupankehidupan2kehidupan3

Dari tiga eksperimen tersebut, muncul frasa Omne Vivum Ex Ovo (makhluk hidup dari telur), Omne Ovum Ex Vivo (telur dari makhluk hidup), Omne Vivum Ex Vivo (makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup) muncul.

Teori Evolusi Kimia

Teori asal usul kehidupan di Bumi kemudian adalah teori evolusi kimia yang dikemukakan oleh Oparin. Dia menyebutkan bahawa keadaan Bumi sedang berkembang sehingga dapat menopang kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup sederhana di awal kehidupan berasal dari komponen kehidupan. Makhluk hidup sederhana berubah menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks.