Ketahui Konsep Keperluan dan Kelangkaan

Manusia akan melakukan pelbagai usaha atau aktiviti untuk memenuhi keperluan mereka sendiri, ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. ini adalah matlamat utama ekonomi manusia. Dan pada hakikatnya, keperluan cenderung tidak terbatas, sementara sumber yang ada terhad. Akibatnya, penawaran dan permintaan dibatasi. Maka manusia akan menghadapi masalah ekonomi, iaitu kekurangan.

Secara matematis, penawaran dan permintaan dapat dikesan lebih awal jika saja kita dapat mengenal pasti pelbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga masalah kekurangan dapat diselesaikan. Untuk dapat mengetahui pelbagai faktor yang mempengaruhinya, adalah perlu untuk menganalisis konsep keperluan dan kekurangan itu sendiri. Sehingga dapat dikurangkan menjadi faktor yang mempengaruhi keperluan dan kekurangan itu sendiri.

Keperluan

Makna keperluan adalah segala yang diperlukan oleh manusia, atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati penggunaan barang atau perkhidmatan yang dapat memberikan kepuasan fizikal dan rohani untuk kelangsungan hidup mereka. Keperluan dalam diri seseorang dapat berbeza-beza, setelah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul sehingga ada keinginan untuk memenuhinya.

Keinginan adalah segala-galanya dalam bentuk barang dan perkhidmatan yang diinginkan manusia untuk mencapai kepuasan, yang dapat dipenuhi setelah keperluan mereka dipenuhi. Oleh itu, adalah mustahak untuk tidak membezakan antara keperluan dan kehendak, agar tidak mencetuskan masalah ekonomi.

(Baca juga: Dua Sektor Ekonomi, Siapa Mereka?)

Dalam konsep keperluan, keperluan manusia dapat dikelompokkan menjadi 5, iaitu:

  • Keperluan Manusia mengikut tahap minat yang terdiri daripada keperluan primer, sekunder dan pengajian tinggi.
  • Keperluan Manusia Tahap Masa yang terdiri daripada keperluan sekarang dan keperluan akan datang.
  • Keperluan Manusia Tahap Subjek, iaitu keperluan individu dan keperluan kumpulan.
  • Keperluan manusia pada tahap alam, antara lain keperluan fizikal dan spiritual.
  • Keperluan Manusia dalam Tahap Kehidupan, yang terdiri daripada keperluan material dan tidak material.

Kekurangan

Masalah ekonomi adalah kekurangan dan semua perbincangan ekonomi bermula dari masalah ini. Oleh itu, kekurangan menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber dan keperluan manusia, sehingga dapat dikatakan bahawa keperluan dan kekurangan berkait rapat. Contohnya, pada musim kemarau air sukar didapat, atau pada waktu-waktu tertentu bahan bakar premium tidak tersedia di banyak stesen minyak.

Sekurang-kurangnya ada 4 faktor yang menyebabkan kekurangan ekonomi, iaitu ketersediaan barang dan perkhidmatan yang terhad, kesukaran mendapatkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan, banyak orang yang memerlukannya, dan lokasi geografi.

Dengan mengetahui faktor kekurangan, terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan ini, iaitu dengan menggunakan sumber semula jadi dengan cekap dan berkesan, mendidik dan melatih sumber manusia secara lestari, mengurus dan memperkasakan modal yang dimiliki.

Tindakan, Motif, dan Prinsip Ekonomi

Bermula dari masalah keperluan dan kekurangan, orang menjalankan pelbagai kegiatan / tindakan ekonomi untuk memenuhi keperluan mereka. Setiap aktiviti ekonomi manusia juga didorong oleh motif ekonomi, iaitu dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk mengambil tindakan ekonomi.

Dalam setiap aktiviti ini, manusia menerapkan prinsip ekonomi yang bertujuan dalam setiap ekonomi, manusia dapat secara kreatif mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ekonomi.