Peranan pelaku ekonomi dalam ekonomi

Ekonomi sebuah negara didorong oleh pelbagai pihak, salah satunya adalah pelaku ekonomi. Berkat peranan pelaku ekonomi, roda ekonomi dapat berputar dengan baik, kerana ada keperluan yang harus dicapai melalui kegiatan ini, baik dari segi pengeluaran, penggunaan dan pengedaran.

Dalam setiap bentuk pelaku ekonomi mempunyai peranan masing-masing dan secara umum dalam ekonomi terbahagi kepada 4 jenis, iaitu isi rumah pengguna, isi rumah korporat, isi rumah pemerintah, dan isi rumah asing.

Isi Rumah Pengguna

Isi rumah pengguna adalah kumpulan yang menggunakan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan harian mereka. Peranan dalam ekonomi merangkumi:

 1. Pengguna atau pengguna barang atau perkhidmatan

Penggunaan barang atau perkhidmatan biasanya dilakukan untuk memenuhi keperluan individu atau kumpulan. Ia memerlukan wang untuk membeli barang atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh kerja.

 1. Penyedia faktor pengeluaran

Isi rumah pengguna mempunyai peranan lain, iaitu sebagai penyedia faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat bahagian termasuk sumber semula jadi, modal, tenaga kerja, dan keusahawanan.

 1. Membayar Cukai kepada Kerajaan

Setiap individu dikehendaki membayar cukai kepada pemerintah. Cukai yang diberikan kepada pemerintah digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat. Contoh cukai yang dibayar oleh isi rumah pengguna ialah cukai kenderaan bermotor, cukai pendapatan, dan cukai tanah dan bangunan (PBB).

Isi Rumah Syarikat atau Pengeluar Syarikat

Isi rumah pengeluar mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Isi rumah pengeluar adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau perkhidmatan kepada isi rumah pengguna. Isi rumah pengeluar di Dunia dapat dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Peranan rumah tangga pengeluar dapat dijelaskan seperti berikut:

 1. Sebagai pengeluar barang atau perkhidmatan

Isi rumah atau syarikat pengeluar ditugaskan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan sesuai dengan bidangnya. Barangan atau perkhidmatan yang telah dihasilkan kemudian diedarkan kepada pengguna, supaya pengguna dapat membeli atau menggunakan barang atau perkhidmatan ini dengan mudah.

 1. Faktor pengeluaran pengguna

Isi rumah pengguna berperanan untuk menyediakan faktor pengeluaran. Pengguna faktor pengeluaran ini adalah isi rumah pengeluaran. Faktor pengeluaran ini kemudian digunakan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Isi rumah pengeluar memberikan imbuhan dalam bentuk sewa, faedah dan sebagainya.

 1. Ejen pembangunan

Isi rumah pengeluar berperanan dalam pembangunan di Dunia. Pemerintah merasa terbantu dengan adanya isi rumah pengeluar dalam bidang pembangunan untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Agensi pembangunan juga menyerap banyak tenaga kerja, memberi gaji kepada pekerja, dan memastikan keselamatan kerja bagi pekerja.

 1. Sebagai pengedar barang atau perkhidmatan (pengedar)

Bukan hanya membuat barang, tetapi ada isi rumah pengeluar yang secara langsung mengedarkan barang atau perkhidmatannya kepada pengguna.

 1. Meningkatkan pendapatan Negara melalui cukai

Isi rumah pengeluar wajib membayar pajak kepada pemerintah atas kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga rumah tangga pengeluar telah membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Isi Rumah Kerajaan

Rumahtangga kerajaan adalah sekelompok orang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Kerajaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kestabilan ekonomi negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, isi rumah kerajaan berperanan dalam sektor ekonomi sebagai pengatur, pengguna, pengedar dan pengeluar.

 1. Pengawal selia

Memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi di suatu negara, dengan membuat kebijakan dan peraturan. Kebijakan dalam mengatur ekonomi meliputi menjaga kestabilan harga barang dan perkhidmatan, menyediakan barang keperluan dasar, menyediakan fasilitas dan infrastruktur awam, menyiapkan rancangan ekonomi jangka pendek, sederhana dan panjang, pemberian lesen perniagaan, menentukan jumlah pajak, dan memberikan subsidi.

 1. Pengguna

Isi rumah kerajaan memerlukan kemudahan dan prasarana sokongan seperti pakaian seragam rasmi, penggunaan pengangkutan dan sebagainya.

 1. Penerbit

Isi rumah kerajaan menghasilkan elektrik, air dan sumber tenaga untuk masyarakat.

 1. Pengedar

Ini dapat dilihat dalam aktiviti mengedarkan Raskin, mengedarkan buku teks ke sekolah di kawasan terpencil, dan sebagainya.

Isi Rumah Luar Negara

Tidak dapat dinafikan bahawa negara-negara lain juga memainkan peranan penting bagi ekonomi di Dunia, kerana suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Peranan isi rumah asing untuk ekonomi domestik adalah sebagai pengguna, pengeluar, pelabur, pertukaran pekerja, pemberi pinjaman asing.

 1. Pengguna

Ini dapat dilihat dari aktiviti import yang dilakukan oleh isi rumah asing untuk produk domestik.

 1. Penerbit

Isi rumah asing membantu memenuhi keperluan negara yang tidak dapat menghasilkan barang dan perkhidmatan. Ini dapat dilihat dari aktiviti eksport.

 1. Pelabur

Pembangunan yang dilakukan di sebuah negara memerlukan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengatasi kekurangan dana, Negara akan mengundang pelabur asing untuk melabur di negara ini, di mana pelaburan yang diberikan dapat dalam bentuk dana pinjaman.

 1. Pertukaran buruh

Perbezaan penduduk berpengaruh terhadap peluang pekerjaan yang ada. Umumnya, sebuah negara dengan populasi yang besar akan mengalami kelebihan tenaga kerja manusia dan kekurangan pekerjaan, sebaliknya, sebuah negara dengan jumlah penduduk yang kecil akan mengalami kekurangan tenaga kerja dan pekerjaan yang berlebihan.

 1. Pemberi pinjaman asing

Pinjaman asing mempunyai tujuan untuk membantu ekonomi negara yang memerlukan dana pinjaman. Pinjaman ini boleh dibuat melalui institusi kewangan dunia atau kerjasama dua hala seperti Bank Dunia.