Gerakan Makhluk Hidup (Tumbuhan)

Salah satu ciri makhluk hidup adalah pergerakan. Bukan hanya manusia dan haiwan, tumbuhan juga bergerak sebagai tindak balas terhadap rangsangan yang mereka terima. Tetapi, adakah anda tahu jenis tanaman apa?

Tumbuhan melakukan pergerakan kerana rangsangan, tetapi pergerakannya sangat terhad, tidak seperti manusia atau haiwan. Pergerakan pada tanaman hanya dilakukan oleh bahagian-bahagian tertentu, misalnya akar, hujung tunas, atau daun.

Berdasarkan kedatangan rangsangan, gerakan pada tumbuhan dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu gerakan endonomik (rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas); gerakan hygroscopic (rangsangan kerana perubahan kandungan air, misalnya pakis); dan gerakan esionomik (rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan, seperti tropisme, teksi, dan gerakan jahat).

Gerakan Endonomik

Gerakan endonomik adalah gerakan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam. Gerakan endonomik juga disebut gerakan autonomi atau gerakan spontan, contohnya dari gerakan endonomik ini adalah pergerakan pertumbuhan bahagian tanaman seperti akar, batang, daun kerana pengaruh pertumbuhan.

Gerakan Higroskopik

Gerakan hygroscopic adalah pergerakan pada tanaman akibat perubahan kandungan air pada sel tumbuhan, menyebabkan penyusutan yang tidak rata pada bahagian sel tumbuhan. Contohnya, membuka kotak sporangium pakis, dan pecah kekacang kering.

Gerakan Esionom

Gerakan Esionome adalah pergerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar badan atau faktor luaran. Sementara itu, gerakan esionomik dapat dibahagikan kepada 3, iaitu gerakan tropisme, gerakan taksi, dan gerakan jahat.

(Baca juga: Gerakan dalam Makhluk Hidup (Haiwan)

Gerakan tropisme , adalah pergerakan di bahagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan luaran. Sekiranya tanaman menghampiri rangsangan itu disebut trofi positif, tetapi jika tanaman menjauh dari rangsangan itu disebut trofi negatif. Berdasarkan jenis rangsangan, tropisme dapat dibahagikan kepada 5 jenis, iaitu:

 • Fototropisme: gerakan kerana rangsangan cahaya. Fototropisme positif bermaksud bahawa tumbuhan bergerak menuju cahaya, negatif bermaksud menjauh dari cahaya.
 • Geotropisme: gerakan kerana rangsangan dalam bentuk tarikan bumi. Contoh geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu berjalan di bawah tanah dan geotropisme negatif adalah batang yang tumbuh jauh dari pusat bumi.
 • Hidrotropisme: rangsangan sumber air. Contohnya, pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air.
 • Thigmotropism: gerakan dengan rangsangan dalam bentuk hubungan. Contohnya, sulur buah markisa yang berpusing dan timun berpusing di sekitar tanaman lain.
 • Kemotropisme: pergerakan pada tumbuhan dengan rangsangan dalam bentuk bahan kimia.

Gerakan teksi , adalah pergerakan semua tanaman kerana rangsangan luaran. Berdasarkan rangsangan tersebut, teksi dapat dibahagikan kepada dua, iaitu:

 • Fototaksis, iaitu pergerakan seluruh badan tumbuhan dengan rangsangan dalam bentuk cahaya. Contohnya, gerakan Euglena sp, yang selalu menghampiri cahaya.
 • Chemotaxis, iaitu pergerakan seluruh badan tumbuhan dengan rangsangan dalam bentuk bahan kimia. Contohnya, pergerakan spermatozoid ke archegonium pada lumut.

Gerakan jahat , adalah pergerakan bahagian tanaman yang arahnya tidak bergantung pada arah rangsangan. Arah pergerakan berlaku disebabkan oleh perbezaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tanaman membengkak. Terdapat beberapa jenis gerakan jahat, termasuk:

 • Photonasti: gerakan sebagai reaksi terhadap rangsangan dalam bentuk cahaya. Contohnya, bunga pukul empat (Mirabilis Jalapa) mekar setiap petang, bunga raya yang mekar pada waktu siang.
 • Seismonasti: gerakan dengan rangsangan dalam bentuk sentuhan. Contohnya, gerakan menutup membuatkan puteri berasa malu.
 • Niktinasi: gerakan tidur tumbuhan kerana rangsangan dalam bentuk kegelapan. Contohnya, tutup dengan daun petai Cina pada waktu malam.
 • Termonasti: pergerakan kerana rangsangan dalam bentuk suhu. Contohnya, bunga tulip mekar ketika suhu meningkat dan ditutup ketika suhu turun.