Kenali 4 kumpulan tokoh pertuturan utama, dari perbandingan hingga penegasan

Sebilangan daripada kita mungkin tidak tahu banyak mengenai tokoh pertuturan. Sekurang-kurangnya secara harfiah. Walaupun sebenarnya, mereka sering menggunakannya dalam kehidupan seharian tanpa menyedarinya. Sama ada dalam perbualan di rumah, di sekolah, atau di persekitaran lain. Begitu juga dalam bahasa bertulis. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tokoh ucapan?

Apabila merujuk kepada Kamus Bahasa Dunia Besar, gaya pertuturan atau gaya bahasa itu sendiri adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau secara kiasan. Majas umumnya digunakan dalam menulis karya sastera, termasuk puisi dan prosa. Tujuannya mudah, memperkayakan pilihan kata dan bahasa dalam karya. Makna itu sendiri boleh berbeza bergantung pada konteks di mana ia digunakan.

Secara umum, tokoh pertuturan terbahagi kepada empat kategori, iaitu angka perbandingan, angka kontradiksi, tokoh satira dan angka penegasan.

Angka perbandingan

Ini adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, keterlaluan, atau penggantian.

Dalam penggunaannya. Tokoh bandingan bicara terbahagi kepada beberapa subtipe, iaitu:

Allegory: dinyatakan dengan cara lain, secara kiasan atau kiasan.

Contoh: Perjalanan kehidupan manusia seperti sungai yang mengalir di tebing, yang kadang-kadang sukar untuk meramalkan kedalamannya, yang bersedia menerima semua sampah, dan yang akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut.

Alusio: untuk menyatakan sesuatu secara kiasan yang serupa dengan apa yang telah berlaku sebelumnya.

Contoh: Megawati berjaya menjadi Kartini moden dengan menjadi presiden wanita pertama di dunia.

Simile: Ungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan oleh preposisi dan konjungsi, seperti, seperti, seperti, seperti, seperti, dll.

Contoh: Mereka seperti anak ayam yang kehilangan ibu ketika ibu meninggalkan mereka.

Metafora: Gaya bahasa yang membandingkan objek dengan objek lain kerana mempunyai sifat yang sama atau hampir sama.

Contoh: Selama 3 tahun Husein bertindak sebagai orang kanan atasannya.

Sinestesia: adalah ayat yang mengubah makna perkataan kerana pertukaran respons antara dua deria yang berbeza.

Contoh: Tidak biasa, hari ini dia datang dengan wajah masam

Metonymy: Pendedahan dalam bentuk penggunaan nama untuk objek lain yang mempunyai jenama, ciri, atau atribut.

Contoh: Daripada air rebus, Atha lebih suka minum Aqua.

Litotes: adalah sejenis tokoh ucapan yang mengungkapkan kata-kata dengan rendah hati dan lembut. Tujuannya adalah untuk merendahkan diri.

Contoh: Berhenti di bilik saya jika anda mempunyai masa. (Walaupun rumahnya besar dan bagus).

Hyperbole: Pendedahan yang membesar-besarkan kenyataan sehingga tidak masuk akal.

Contoh: Sangat kuat, tawa Yuza terdengar ke awan.

Personifikasi: Pendedahan menggunakan tingkah laku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia.

Contoh: Kuki di kedai sangat menggoda

Sinekdok: Gaya bahasa ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebut beberapa elemen untuk mempersembahkan keseluruhan objek. Sementara itu, pro parte totem sinekdok adalah sebaliknya, iaitu gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk kepada beberapa objek atau situasi.

Contoh:

Pars pro Toto: Sehingga matahari terbenam, jambatan hidungnya tidak kelihatan.

Totem pro Parte: BTS telah memenangi Artis Sosial Teratas di Billboard Music Awards tiga kali berturut-turut.

Eufemisme: Ungkapan kata-kata yang dianggap pantang larang atau dianggap kasar dengan kata lain yang lebih sesuai atau dianggap halus.

Contoh: Di mana saya boleh mencari tandas?

Eponim: Sebutkan nama seseorang yang mempunyai hubungan dengan sifat tertentu yang ingin anda nyatakan.

Contoh: Sekiranya anda ingin menjadi Einstein, anda harus belajar dengan bersungguh-sungguh.

Simbolik: Memerihalkan sesuatu dengan menggunakan simbol atau simbol untuk menyampaikan makna.

Contoh: Hatinya lembut seperti sutera.

Perkaitan: perbandingan dua perkara yang berbeza, tetapi dinyatakan sama.

Contoh: Hidupnya sungguh rumit, seperti benang kusut.

Bahasa satira

Bahasa satira adalah gaya bahasa yang menyatakan maksud atau pernyataan menggunakan kata-kata yang bersifat sindiran dan bertujuan untuk menguatkan makna atau kesan ayat.

Dalam penggunaannya, sosok satira dibahagikan kepada beberapa sub jenis, termasuk:

Ironi: Sindiran dengan menyembunyikan fakta sebenar dan menceritakan fakta yang berlawanan.

Contoh: Tulisan anda sangat bagus sehingga tidak ada yang dapat membacanya.

Sarkasme: Sindiran langsung, kasar.

Contoh: Otak udang asas, masalah seperti ini tidak dapat dilakukan.

Sinisme: Ekspresi menghina pemikiran atau idea bahawa kebaikan ada pada manusia (lebih kasar daripada ironi).

Contoh: Anda pintar, mengapa anda mesti bertanya kepada saya?

Satira: Ungkapan yang menggunakan sindiran, ironi, atau parodi, untuk mengkritik atau mentertawakan idea, tabiat, dll.

Contoh: Tidak berguna untuk memakai cermin mata tebal, jika anda tidak dapat melihat teks besar ini.

Innuendo: Satira yang memandang rendah fakta sebenar.

Dengan lipas ketakutan, lelaki seperti apa anda?

Bahasa kontroversi

Ini adalah sekumpulan tokoh pertuturan yang mempunyai gaya pertuturan khas yang menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan makna sebenarnya. Naratif menggunakan tokoh yang bertentangan bertujuan untuk menguatkan makna sesuatu yang diperkatakan, sehingga pembicara atau pendengar akan terkesan dan berminat dengan apa yang dikatakan.

Bahasa lawan dapat dibahagikan kepada beberapa jenis, iaitu:

Paradoks: Ungkapan dengan menyatakan dua perkara yang kelihatan bertentangan, tetapi sebenarnya kedua-duanya benar.

Contoh: Walaupun anda berada dalam keramaian, anda masih akan merasa kesunyian.

Oxymoron: Paradoks dalam satu frasa.

Contoh: Jangan pernah berputus asa, selalu ada kemudahan dalam kesulitan yang dihadapi oleh manusia.

Antitesis: Ungkapan menggunakan kata-kata yang saling bertentangan.

Contoh: Kanak-kanak dan orang dewasa membayar harga tiket yang sama.

Percanggahan interminus: Percanggahan dalam alam yang disebutkan di bahagian sebelumnya.

Contoh: Harga semua sayur telah meningkat, kecuali kacang panjang.

Anachronism: Ungkapan yang mengandungi ketidakcocokan antara peristiwa dan masa

Contoh: Shakespare sering mendapat panggilan untuk muncul di khalayak ramai membaca karya-karyanya.

Majalah penegasan

Gaya penegasan bahasa adalah bentuk pertuturan yang digunakan untuk menekankan sesuatu agar dapat memberi kesan tertentu kepada mereka yang mendengar atau membaca.

Secara umum, tokoh ucapan ini terbahagi kepada beberapa jenis, termasuk:

Apophasis: Peneguhan dengan cara yang secara terang-terangan menyangkal apa yang ditegaskan.

Contoh: Saya tidak mahu semua orang di sini tahu bahawa anda mengambil wang itu.

Pleonasm: Menambah keterangan ke pernyataan yang jelas atau menambahkan maklumat yang tidak benar-benar diperlukan.

Contoh: Saya menaiki tangga ke puncak.

Pengulangan: Pengulangan kata, frasa dan klausa yang sama dalam ayat.

Contoh: Dialah yang mencuri beg saya, dia mengambil isinya, dan dia meninggalkannya.

Pararima: Pengulangan konsonan pertama dan terakhir dalam pelbagai perkataan atau bahagian kata.

Contoh: Penunjuk perasaan berantakan setelah pegawai polis melepaskan gas pemedih mata

Aliterasi: Pengulangan konsonan pada awal kata mengikut urutan.

Contoh: Sukar untuk bahagia sepanjang anda hidup.

Parallelism: Ungkapan menggunakan kata, frasa atau klausa yang selari.

Contoh: Sungguh saya melihatnya, sungguh saya mendengarnya, sungguh saya melihatnya

Tautologi: Pengulangan kata menggunakan sinonimnya.

Contoh: Suara itu sangat baik, lembut dan senang didengar.

Sigmatisme: Pengulangan bunyi "s" untuk kesan tertentu.

Contoh: Saya menulis surat ini ketika hujan renyai. (Satu petikan dari puisi WS Rendra)

Antanaklasis: Menggunakan pengulangan kata yang sama, tetapi dengan makna yang berbeza.

Contoh: Bapa membawa hadiah berupa buah durian.

Klimaks: Pendedahan berturut-turut tentang fikiran atau perkara dari yang sederhana / tidak penting meningkat kepada yang kompleks / lebih penting.

Contoh: Orang-orang kecil, orang-orang kelas menengah, dan orang-orang kelas atas berduyun-duyun ke tempat mengundi untuk memenuhi hak mengundi mereka.

Anticlimax: Pendedahan berturut-turut mengenai fikiran atau perkara dari perkara yang kompleks / lebih penting yang menurun kepada perkara yang sederhana / tidak penting.

Contoh: □ Yang tertua dan termuda menghadiri majlis itu, malah kanak-kanak dan kanak-kanak kecil.

Inversi: Sebutkan predikat dalam ayat sebelum subjek.

Contoh: Dikejar oleh Satpol PP, penjual jalanan sedang berlari.

Retorik: Ekspresi soalan mempunyai jawapan yang terdapat dalam soalan.

Contoh: Bagaimana rasanya ditabrak oleh kuda, adakah ia menyakitkan?

Ellipsis: Peninggalan satu atau lebih elemen ayat, yang mengikut urutan normal elemen harus ada.

Contoh: Saya pergi ke pejabat terlebih dahulu.

Pembetulan: Ungkapan dengan menyatakan perkara yang dianggap salah atau tidak tepat, maka makna sebenarnya dinyatakan.

Contoh: Tolong jika anda mahu pulang, oh maaf maksud saya sila bermalam.

Polisindenton: Pendedahan ayat atau wacana, yang berkaitan dengan penghubung.

Contoh: Setelah bangun, Anna mandi, kemudian menolong ibunya, dan pergi ke pejabat.

Asindeton: Pendedahan ayat atau wacana tanpa kata hubung .

Contoh: ayah, ibu, datuk, nenek.

Gangguan: Ungkapan dalam bentuk memasukkan maklumat tambahan antara elemen ayat.

Contoh: BTS, boyband dari Korea Selatan, mengadakan lawatan stadium di Amerika

Kata seru: Ungkapan yang menggunakan kata hubung.

Contoh: Suara yang sangat bagus!

Penghitungan: Ungkapan penegasan dalam bentuk pemecahan bahagian demi bahagian keseluruhan.

Contoh: Banjir Sedada, kegagalan elektrik, kanak-kanak menangis, kelaparan menunggu pertolongan.

Preterito: Ungkapan penegasan dengan menyembunyikan maksud sebenarnya.

Contoh: Saya tidak akan mendedahkannya jika dia adalah samseng Tanah Abang.

Alonim: Penggunaan varian nama untuk menegaskan.

Contoh: Guru Besar, ada yang ingin saya sampaikan.

Kolokasi: Memperbaiki hubungan antara perkataan dengan perkataan lain yang berdampingan dalam ayat.

Contoh: Nasib saya, mempunyai suami seperti dia.

Silepsis: Penggunaan satu kata yang mempunyai lebih dari satu makna dan yang berfungsi dalam lebih dari satu pembinaan sintaksis.

Contoh: Semua maruah dan martabat orang itu hilang.

Zeugma: Silepsi menggunakan kata-kata yang tidak logik dan gramatis untuk pembinaan sintaksis kedua, sehingga menjadi ayat yang tidak jelas.

Contoh: Saya perlu mengingatkan anda, datuk saya ramah dan juga marah.