Pemahaman dan Jenis Nilai Sosial

Individu adalah bahagian terkecil dari kumpulan komuniti yang tidak dapat dipisahkan menjadi bahagian yang lebih kecil. Dalam sosiologi, individu adalah subjek yang melakukan sesuatu, dan merupakan produk sosial hasil interaksinya dengan orang lain. Sejak lahir, seseorang telah belajar bagaimana bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh itu, nilai dan norma sosial telah menjadi sebahagian dari dirinya.

Sekarang, membicarakan nilai sosial dan norma itu sendiri, dalam perbincangan ini kita akan berusaha memecahkannya dengan lebih terperinci, terutama mengenai nilai sosial. Ada yang tahu maksudnya?

Secara harfiah, nilai dapat ditafsirkan sebagai pemikiran pada manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Sebagai contoh, kami menganggap menolong rakan yang terjatuh dari basikal sebagai perbuatan baik, sementara menipu ujian adalah sebaliknya.

Nilai sosial timbul dari nilai individu yang dimiliki oleh seseorang. Melalui pergaulan, nilai-nilai individu ini akhirnya disetujui oleh banyak orang sehingga menjadi nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Jenis Nilai Sosial

Menurut Prof Dr. Notonegoro, nilai dibahagikan kepada tiga jenis, termasuk nilai Material, nilai vital, dan nilai spiritual.

Nilai material adalah sesuatu yang berguna untuk unsur fizikal manusia. Contohnya, minuman, makanan dan pakaian.

(Baca juga: Definisi Tindakan Sosial)

Nilai vital adalah apa-apa yang berguna bagi manusia dalam menjalankan aktiviti. Contohnya, kereta untuk pemandu teksi dan komputer untuk novelis.

Nilai Kerohanian adalah segala yang berguna untuk roh manusia. Nilai kerohanian terbahagi kepada nilai keindahan, kebenaran dan keagamaan.

Nilai sosial mempunyai beberapa ciri, termasuk:

  • Merupakan pembinaan masyarakat hasil daripada interaksi antara anggota masyarakat
  • Sebarkan di kalangan masyarakat
  • Dibentuk melalui sosialisasi (proses pembelajaran)
  • Merupakan sebahagian daripada usaha memenuhi keperluan dan kepuasan sosial manusia
  • Boleh mempengaruhi perkembangan diri seseorang
  • Mempunyai pengaruh yang berbeza terhadap anggota masyarakat
  • Cenderung berhubungan antara satu sama lain dan membentuk sistem nilai

Dalam masyarakat, nilai ini berfungsi sebagai asas bagi setiap tindakan individu. Di samping itu, nilai juga berfungsi untuk mengatur dan membatasi tindakan setiap orang agar tidak mengganggu hak orang lain.