Definisi historiografi dan jenisnya

Mendengar perkataan historiografi, sebilangan daripada kita mungkin akan segera merujuk kepada segala yang berbau sejarah. Dan ini tidak dapat dielakkan. Pengertian historiografi itu sendiri adalah kajian kaedah sejarawan untuk mengembangkan sejarah sebagai disiplin akademik, dan secara meluas adalah karya sejarah mengenai topik tertentu. Pensejarahan pada topik tertentu merangkumi bagaimana sejarawan telah mempelajari topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik dan pendekatan teori tertentu.

Histiografi berasal dari bahasa Yunani - "Historia", yang bermaksud "sejarah" dan "Graphe", yang bermaksud "penulisan" atau "manuskrip". Menurut Louis Gottschalk, pengertian historiografi tidak jauh dari penulisan mengenai sejarah. Singkatnya, dia menyebut historiografi sebagai bentuk penerbitan, baik dalam bentuk lisan dan tulisan mengenai peristiwa atau gabungan peristiwa pada masa lalu.

Dalam perjalanannya, historiografi terbahagi kepada 3 jenis, iaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai tiga jenis pensejarahan, berikut adalah penjelasannya.

Pensejarahan Tradisional

Pensejarahan tradisional adalah penulisan sejarah yang sering dilakukan oleh penyair sastera atau istana raja dan bangsawan kerajaan. Pensejarahan ini bermula pada zaman kerajaan Hindu-Buddha dan Islam.

(Baca juga: Cadangkan, 4 Saintis Wanita Paling Popular dalam Sejarah!)

Contoh historiografi tradisional adalah prasasti Canggal, Negarakertagama, Sutasoma, Hikayat Raja-raja Pasai, dan Babad Tanah Jawi.

Pensejarahan Kolonial

Pensejarahan kolonial adalah penulisan sejarah yang muncul semasa penjajahan Belanda di Dunia, bermula dari VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda. Tujuan penulisan adalah untuk mengukuhkan kedudukan mereka di Dunia.

Contoh pensejarahan kolonial termasuk Worldn Trade and Society, tulisan JC van Leur, Worldn Sociolog Studies, tulisan Schrieke, Worldn Society's, Wertheim.

Pensejarahan Negara

Sejak merdeka pada tahun 1945; penulisan historiografi menjadi World-centric. Ini bermaksud bahawa negara Dunia dan orang-orang Dunia menjadi tumpuan perhatian. Dunia Bangsa telah maju dalam sejarah.

Contoh pensejarahan nasional ialah Sejarah Penentangan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme, editor Sartono Kartodirdjo; Sejarah Dunia Nasional, Jilid I hingga VI, editor Sartono Kartodirdjo; dan Peranan Bangsa-Bangsa Dunia dalam Sejarah Asia Tenggara, oleh R. Moh. Ali.