Segala Yang Perlu Diketahui Mengenai Biologi sebagai Ilmu

Dalam kehidupan seharian, manusia secara tidak sedar selalu berurusan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan biologi, baik dari tubuh manusia itu sendiri maupun dari persekitarannya. Seperti tenaga manusia yang digunakan dalam aktiviti, ia dihasilkan dari proses biologi yang diperoleh dari nutrien makanan. Di samping itu, terdapat pelbagai tumbuhan dan haiwan, baik yang sederhana dan kompleks, di lingkungan sekitarnya.

Istilah biologi berasal dari perkataan Yunani "bios" yang bermaksud "kehidupan" dan "logo" yang bermaksud "sains". Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa biologi adalah kajian tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Di dalamnya, biologi mengkaji pelbagai aspek kehidupan termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, taburan, dan taksonomi.

Sebagai objek yang dipelajari dalam biologi, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu yang membezakannya dengan objek saintifik lain, iaitu memerlukan makanan, bergerak, metabolisme, tumbuh dan berkembang, membiak, dan peka terhadap rangsangan.

Selain itu, kedudukan biologi sama dengan sains lain seperti fizik, kimia, dan matematik. Oleh itu, biologi mempunyai ciri yang sama dengan sains lain, iaitu, rasional, objektif, empirik, dan akumulatif.

Objek Kajian Biologi

Skop objek kajian biologi merangkumi keseluruhan ragam kehidupan dari organisma mikroskopik hingga organisma besar dan dari tahap organisasi sederhana hingga tahap organisasi yang lebih kompleks. Sebenarnya, seiring dengan perkembangan sains, objek biologi juga terus mengalami perkembangan.

(Baca juga: 7 Universiti di Dunia dengan Jurusan Biologi Terbaik)

Pada mulanya klasifikasi makhluk hidup terbahagi kepada dua, yaitu kerajaan Animalia dan kerajaan plantae. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, menurut Robert H. Whittaker, organisme dikelompokkan menjadi 5 kerajaan, yaitu monera, protista, jamur, plantae, Animalia. Sementara itu, menurut klasifikasi terbaru Carl Woese, ada 6 kerajaan, yaitu archaebacterial, eubacteria, protists, fungi, plantae, dan Animalia.

Organisasi kehidupan

Semua objek kajian biologi dapat dikaji mulai dari tahap molekul, sel, tisu, organ, sistem organ, individu (organisma), populasi, komuniti, ekosistem, bioma, dan biosfer. Urutan tahap makhluk hidup disebut hierarki kehidupan atau organisasi kehidupan.

Molekul adalah zarah yang membentuk organisma yang terbentuk oleh atom. Organisasi kehidupan di peringkat molekul mengkaji pelbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik seperti DNA dan RNA.

Sel adalah unit struktur dan fungsional terkecil dari makhluk hidup dan setiap badan hidup terdiri daripada sel. Sel mampu menjalankan semua aktiviti kehidupan dan sebahagian besar tindak balas kimia untuk mengekalkan kehidupan sel.

Rangkaian adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Contoh tisu pada tumbuhan termasuk tisu meristem, tisu epidermis, tisu parenkim, tisu sclerenchyma, tisu collenchyma, xilem dan floem. Sementara itu, tisu pada haiwan adalah tisu epitelium, tisu penghubung, tisu otot dan tisu saraf.

Organ adalah kumpulan pelbagai tisu yang melakukan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup terdiri dari pelbagai organ, termasuk jantung, pankreas, dan otak.

Sistem organ adalah pelbagai organ yang bersatu dan menjalankan fungsi tertentu untuk membentuk sistem. Sebagai contoh, hati, perut, pankreas dan lain-lain membentuk sistem pencernaan manusia sementara trakea, bronkus, bronkus dan alveoli membentuk sistem pernafasan manusia.

Organisma / Individu adalah pelbagai sistem organ yang bekerjasama dan membentuk badan organisma. Organisma atau individu adalah makhluk hidup tunggal.

Penduduk adalah kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan tinggal di kawasan tertentu.

Komuniti adalah kumpulan populasi pelbagai spesies yang berinteraksi dan tinggal di kawasan tertentu dalam masa yang sama.

Ekosistem adalah seluruh komuniti dan persekitaran fizikal atau abiotik yang saling berinteraksi.

Biome adalah sejenis ekosistem serantau yang mempunyai komuniti yang serupa. Bioma yang terdapat di dunia termasuk: hutan hujan tropika, Taiga, Tundra, rumput Padag, padang pasir, hutan gugur.

Biosfera adalah keseluruhan bioma atau semua organisma di bumi bersama dengan tempat hidup yang merangkumi atmosfera, hidrosfera dan litosfer disebut biosfer.

Cabang Sains Biologi

Skop biologi yang lebih luas menghendaki ahli biologi membuat kajian khusus mengikut objek yang lebih dalam sehingga dapat memberikan faedah yang lebih besar.

Terdapat beberapa cabang biologi yang sedang berkembang, termasuk: anatomi (struktur dalaman makhluk hidup), bakteriologi (bakteria), bioteknologi (teknik pemanfaatan organisma), botani (pelbagai tumbuhan), ekologi (hubungan antara hidupan dan alam sekitar) , embriologi (pertumbuhan dan perkembangan embrio), entomologi (serangga), etologi (tingkah laku makhluk hidup), filogeni (hubungan organisma melalui proses evolusi mereka), fisiologi (fungsi organ), genetik (pewarisan), herpetologi (reptilia dan amfibia) , histologi (tisu badan), imunologi (sistem imun), mikologi (kulat), morfologi (bentuk dan struktur benda hidup).