Bergantung pada sumbernya, inilah cara menulis bibliografi yang betul

Sebilangan daripada anda pasti biasa dengan istilah bibliografi, bukan? Juga disebut bibliografi, ini pada dasarnya adalah daftar yang mengandungi nama pengarang, tajuk artikel, penerbit, identiti penerbit dan tahun penerbitan buku atau kajian lain yang digunakan sebagai sumber atau rujukan bagi pengarang dalam menulis karya ilmiah.

Penulisan bibliografi ini penting dilakukan, bukan hanya untuk mengelakkan tuduhan plagiarisme atau plagiarisme, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan kepada penulis sebelumnya. Dalam hal ini kerana telah menyokong idea penulis.

Manfaat lain termasuk mengarahkan pembaca ke makalah ilmiah atau makalah ke rujukan lain yang berkaitan dengan perbincangan dalam artikel atau karya ilmiah tertentu.

Rujukan ini sama dengan rujukan, boleh berupa buku, kajian atau bentuk sains yang lain. Dengan cara itu, pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkara lain yang berkaitan dengan topik tertentu dapat mengetahui lebih banyak daripada buku atau kajian lain yang disenaraikan dalam bibliografi. Cari tahu siapa pengarangnya, tajuk apa, siapa penerbitnya, dan kapan buku atau kajian itu diterbitkan. Ringkas.

Ya, sederhana, bagi mereka yang membaca. Tetapi tidak bagi orang yang menulisnya. Mengapa tidak, bibliografi tidak boleh ditulis dengan ceroboh. Lebih-lebih lagi, sumber yang berbeza juga akan ditulis secara berbeza. Itulah sebabnya sudah ada peraturan yang berlaku, dan ini berlaku secara umum.

Jadi, di bawah ini terdapat beberapa peraturan umum penulisan bibliografi, apakah itu?

Apabila Buku Adalah Sumber

Buku boleh dikatakan sumber rujukan yang paling umum yang digunakan oleh banyak orang sebagai rujukan semasa menulis makalah ilmiah. Sekiranya anda menggunakan petikan dari buku tertentu, kaedah penulisan bibliografi adalah seperti berikut:

Nama pengarang, tahun diterbitkan, judul buku, bandar dan nama penerbit

Nama pengarang selalu ditulis pertama, dan dimulakan dengan nama belakang pengarang terlebih dahulu , diikuti dengan tanda koma (,), diikuti dengan nama depan. Contohnya, sebuah buku ditulis oleh Atha Kareem, jadi bibliografinya adalah Kareem, Atha.

Sekiranya buku itu ditulis oleh dua atau lebih pengarang , hanya pengarang pertama yang harus diterbalikkan. Pengarang kedua dan seterusnya kekal mengikut urutan nama asalnya. Contohnya, sebuah buku ditulis oleh Atha Kareem dan Flo Rasya, jadi senarai perpustakaan adalah Kareem, Atha dan Flo Rasya.

Selepas nama pengarang, perkara seterusnya yang mesti dimasukkan dalam bibliografi adalah tahun penerbitan. Di sini, anda perlu mengakhirinya dengan noktah (.). Contohnya, buku ini ditulis oleh Atha Kareem dan diterbitkan pada tahun 2018. Oleh itu, bibliografinya adalah Kareem, Atha. 2018.

Untuk tajuk buku, ia mesti ditulis dengan lengkap dan dalam huruf miring. Sebagai contoh, buku ini ditulis oleh Atha Kareem, yang berjudul "Dissecting How Chimneys Work" dan diterbitkan pada tahun 2018. Oleh itu, bibliografi adalah Kareem, Atha. 2018. Membedah Bagaimana Cerobong Berfungsi.

Bandar penerbit ditulis selepas judul buku dan diakhiri dengan titik dua (:). Contoh: Husein, Atha. 2018. Membedah Bagaimana Cerobong Berfungsi. Jakarta:

Penerbitnya adalah PT atau CV tempat buku itu diterbitkan. Ditulis selepas bandar penerbit dan diakhiri dengan noktah (.). Contoh: Husein, Atha. 2018. Membedah Bagaimana Cerobong Berfungsi. Jakarta: PT. Numedia Komunika.

Apabila Artikel dalam Jurnal, Surat Khabar, atau Majalah Sebagai Sumber

Selain buku, rujukan karya ilmiah juga boleh diambil dari bahan seperti artikel di majalah, buletin, jurnal, surat khabar dan lain-lain. Untuk menuliskan sumber rujukan ini, kaedahnya adalah seperti berikut:

Nama pengarang, tahun penerbitan, tajuk penulisan, nama majalah / buletin / jurnal.

Tidak ada yang berbeza dengan menulis nama, tetapi bukan tajuk artikel. Di sini, anda perlu menulisnya secara berserenjang, bukan miring atau miring . Pada awal dan akhir tajuk artikel, anda perlu menambahkan tanda petik ("). Selepas itu, teruskan dengan menulis sumber untuk jurnal atau majalah yang mengandungi artikel. Di sini, anda hanya menggunakan format miring. Diikuti dengan maklumat halaman yang dilampirkan dalam tanda kurung [(…)].

Contoh: Sebuah artikel di Engine Magazine berjudul "Dissecting How Chimneys Work" ditulis oleh Atha Kareem pada tahun 2018. Majalah ini diterbitkan di Jakarta oleh Numedia Komunika.

Kaedah Penulisan: Kareem, Atha. 2018. "Dissecting How the Chimney Works" di Engine Magazine (hlm. 10-12). Jakarta: Numedia Komunika.

Apabila Sumbernya Datang dari Internet

Selain daripada artikel bercetak, tidak jarang seseorang mendapat sumber tulisan mereka dari artikel di internet. Untuk menulis bibliografi dari internet, pesanannya adalah seperti berikut:

Nama, tahun diterbitkan, tajuk, URL, masa akses

Secara umum, tidak banyak perbezaan antara cara bibliografi ditulis dari internet dan bibliografi yang diambil dari buku atau artikel. Cuma, laman web dan masa akses mesti disenaraikan.

Selain itu, tempoh (.) Sebagai had juga hanya berlaku untuk akhir nama pengarang dan tahun penerbitannya. Sekatan dari tajuk ke URL dan dari URL untuk mengakses masa menggunakan koma (,).

Contoh: Artikel bertajuk "10 Soalan Yang Anda Perlu Tahu Semasa Memohon Beasiswa" ditulis oleh Extramarks World. Tarikh siaran 29 April 2019, waktu akses 9 Mei 2019 pada 10.04, //www.kelaspintar.id/blog/ Inspirasi / pert Pertanyaan-saat-melamar-beasiswa-583 /.

Jadi cara menulis senarai bibliografi adalah:

Dunia, Extramark. 2019. "10 Soalan Yang Harus Anda Ketahui Semasa Memohon Beasiswa", //www.kelaspintar.id/blog/ Inspirasi / Pertanyaan-saat-melamar-beasiswa-583 /, diakses pada 9 Mei 2019 pada 10.04.