Kegiatan Manusia yang Mempengaruhi Kepelbagaian Biologi

Bercakap mengenai kepelbagaian biologi, dan jumlah makhluk hidup yang menghuni Bumi, tidak dapat dinafikan bahawa manusia adalah spesies yang dominan. Manusia yang mempunyai akal mampu menggunakan sumber di sekelilingnya untuk memenuhi keperluan mereka. Kadang kala, keserakahan manusia juga mempengaruhi ekosistem dan organisma lain.

Dari jumlah orang yang tinggal di Bumi, tentu saja aktiviti manusia dapat mempengaruhi kepelbagaian biodiversiti, baik secara positif maupun negatif. Mari kenali aktiviti apa. Dengan cara itu kita tahu bagaimana melindungi keanekaragaman hayati di sekeliling kita.

Kemusnahan Manusia

Kegiatan manusia yang tidak memikirkan kesan jangka panjang sering menjadi mangsa haiwan dan tumbuhan. Terutama kerana dalam ekosistem, organisma saling bergantung untuk bertahan hidup, sehingga ketidakseimbangan satu spesies dapat memberi kesan domino pada organisme lain. Sekiranya ini dibolehkan, ia boleh menyebabkan jarang dan kepupusan spesies tertentu.

Beberapa aktiviti yang boleh merosakkan keanekaragaman hayati adalah pemusnahan habitat, misalnya terumbu karang. Terumbu karang adalah rumah dan sumber makanan untuk beberapa jenis ikan, sehingga jika terumbu karang rosak, mereka dapat mempengaruhi jumlah ikan yang dapat bertahan hidup di habitat ini.

(Baca juga: Definisi Keanekaragaman Hayati dan Faktor yang Mempengaruhi)

Pencemaran juga memberi kesan negatif terhadap keanekaragaman hayati kerana mencemarkan persekitaran tempat tinggal pelbagai makhluk hidup. Selain itu, hidupan liar juga dapat langsung terpengaruh dengan memakan sampah secara tidak sengaja, misalnya kura-kura yang memakan beg plastik di laut kerana mereka menganggapnya adalah ubur-ubur.

Pembukaan lahan di hutan adalah salah satu penyebab utama kelangkaan hidupan liar, seperti orangutan dan harimau Sumatera, karena hilangnya habitatnya. Pembukaan tanah juga dapat menghancurkan kepelbagaian kerana tanaman yang dijadikan makanan untuk haiwan tertentu telah ditebang dan diganti dengan jenis tanaman lain. Setelah kehilangan habitat dan sumber makanan dikurangkan, tentunya sukar bagi haiwan yang terkena hidup.

Pemeliharaan oleh Manusia

Walaupun aktiviti manusia pasti memberi kesan terhadap alam sekitar dan hidupan liar, namun kesan ini, terutama kesan negatif, dapat dikendalikan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Manusia mesti mempertimbangkan kesan aktiviti tertentu dan berusaha untuk mengurangkan kesan negatif.

Contohnya, semasa memotong kayu di hutan untuk diproses menjadi bahan binaan dan seumpamanya, arahan diperlukan mengenai jenis pokok apa yang dibenarkan untuk ditebang. Jumlahnya juga mesti terhad agar tidak mempengaruhi ekosistem dengan ketara. Kemudian, penanaman semula perlu dilakukan agar jumlah pokok di hutan tidak berkurang secara drastik dan dapat dituai pada tahun-tahun berikutnya. Dengan cara itu, haiwan yang tinggal di hutan tidak kehilangan habitat dan sumber makanannya.

Syarikat juga mesti melakukan penyelidikan ketika mereka ingin membersihkan tanah di hutan, salah satunya adalah dengan melihat keanekaragaman hayati di hutan dan melihat apakah ada haiwan langka yang tinggal di sana. Kawasan pembukaan tanah juga harus dipertimbangkan agar haiwan tersebut masih memiliki habitat yang cukup untuk bertahan hidup.

Sekiranya diuruskan dengan betul, sisa rumah atau kilang mungkin tidak menghasilkan sampah sama sekali, sehingga dapat mengurangkan pencemaran. Manusia mesti mula menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang lestari dan tidak menghasilkan sampah. Sampah dan sampah dapat dikitar semula sehingga dapat digunakan kembali dan tidak berakhir di habitat organisma tertentu.