Memahami Undang-undang Coulomb

Pernahkah anda bereksperimen dengan menggosok pembaris plastik pada rambut kering dan memegangnya dekat dengan sehelai kertas kecil. Sekiranya demikian, anda pasti akan melihat kertas itu melekat pada pembaris. Macam mana boleh jadi? Ini kerana pembaris yang disapu pada rambut akan mempunyai cas elektrik yang menyebabkan kertas koyak tertarik pada pembaris. Dan ini ada hubungannya dengan undang-undang fizik yang disebut undang-undang Coulomb.

Cas elektrik ini terbahagi kepada dua, iaitu cas elektrik positif dan cas elektrik negatif. Dua cas elektrik yang berdekatan antara satu sama lain akan mengalami interaksi. Interaksi tersebut boleh berupa menarik antara satu sama lain jika cajnya tidak sama dan menangkis jika cajnya serupa. Peristiwa tarikan atau penghinaan antara dua tuduhan disebabkan oleh undang-undang coulomb.

Undang-undang Coulomb adalah peraturan yang menerangkan hubungan antara daya elektrik dan jumlah setiap cas elektrik. Di mana, undang-undang ini menjelaskan hubungan antara daya yang timbul antara dua titik cas, yang dipisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak yang terpisah dari keduanya.

(Baca juga: Ketahui 4 Jenis Undang-undang Gas)

Undang-undang coulomb ditemui oleh seorang ahli fizik yang berasal dari Perancis, iaitu Charles Coulomb, yang mengatakan bahawa daya elektrik adalah daya tarikan atau tolakan. Dalam teorinya, dia menyatakan bahawa daya antara cas bertindak pada garis yang menghubungkan keduanya dengan kuantiti yang berkadar langsung dengan cas dan berkadar songsang dengan kuadrat pemisahan keduanya.

Persamaan undang-undang coulomb boleh ditulis seperti berikut:

undang-undang coulomb

F = Coulomb Force (N)

k = Pemalar Coulomb (Nm2 / C2)

q1 = cas elektrik 1 (C)

q2 = cas elektrik 2 (C)

r = Jarak antara dua cas elektrik

Dari persamaan undang-undang coulomb, dapat disimpulkan bahawa nilai pemalar coulomb, k akan bergantung pada unit yang dipilih. Sebagai tambahan, unit cas SI adalah Coulomb (C), dan pemalar coulomb k, dalam sistem SI mempunyai unit.

Semakin jauh jarak antara cas mengakibatkan semakin kecil daya elektrik atau daya coulomb, dan sebaliknya, semakin dekat jarak antara cas akan semakin besar daya daya atau kekuatan coulomb.