Memahami Hess Hukum Penambahan Haba Tetap

Untuk memahami Hukum Hess, anda perlu mengetahui penerapan undang-undang itu sendiri, di mana dalam penerapan anda dapat menggabungkan beberapa reaksi dengan entalpi yang diketahui untuk mendapatkan entalpi reaksi yang anda cari. Aplikasi lain ialah kebalikan reaksi menghasilkan perubahan pada tanda entalpi, yang bermaksud bahawa jika suatu reaksi adalah eksotermik maka reaksi yang berlawanan adalah endotermik dengan tanda entalpi yang berlawanan.

Dan penerapan selanjutnya adalah bahawa jika reaksi dikalikan dengan nombor maka entalpi reaksi juga mesti dikalikan dengan nombor yang sama. Lalu apa Hukum Hess?

Hukum Hess berbunyi "Jumlah haba yang terlibat dalam tindak balas kimia, hanya dipengaruhi oleh keadaan akhir dan permulaannya tidak bergantung pada arah tindak balas". Saintis Jerman Henry Hess menyatakan bahawa dalam sistem perubahan entalpi tidak bergantung pada arah reaksi, kerana reaksi dapat terjadi melalui dua atau lebih tahap.

Menurut undang-undang ini, jika tindak balas berlaku dalam beberapa langkah, maka entalpi reaksi piawai adalah entalpi piawai untuk reaksi perantaraan di mana keseluruhan reaksi dapat dibahagikan pada suhu yang sama.

(Baca juga: Jenis Perubahan Enthalpy (Reaction Enthalpy))

Dengan mengetahui ∆Hf (perubahan entalpi pembentukan) reaktan dan produknya, kita dapat meramalkan perubahan entalpi sebarang tindak balas dengan formula: ΔH = ∆HfP - ΔHfR. Perubahan entalpi suatu reaksi juga dapat diramalkan dari perubahan entalpi pembakaran reaktan dan produk dengan formula ∆H = ∆HcP + ΔHcR.

Contoh Umum:

Contoh jadual yang digunakan untuk menerapkan Hess's Law

Bahan ΔHf0 / KJ.mol-

CH 4 (g) -75

O 2 (g) 0

CO 2 (g) -394

H 2 O (I) -286

Dengan menggunakan data pembentukan entalpi di atas, dapat dilihat perubahan entalpi untuk tindak balas di bawah:

CH 4 (g) + 2O 2 (g) - CO 2 (g) + 2H 2 O (I)

∆Hc0 + -75 + 0 = -394 + 2x -286

∆Hc0 -75 = -966

∆Hc0 = -891KJ.mol-

Dengan menggunakan Hess's Law, nilai entalpi suatu tindak balas dapat dihitung, berdasarkan beberapa nilai entalpi yang diketahui dari reaksi lain. Ada dua cara untuk menyatakan Hess's Law, iaitu diagram kitaran dan diagram tahap tenaga.