Fahami Domain, Codomain dan Julat

Matematik adalah disiplin yang memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah dalam setiap bidang kehidupan. Keupayaannya untuk menterjemahkan pelbagai fenomena kehidupan dalam Bahasa Matematik menjadikannya sains asas yang mesti dikuasai oleh semua orang.

Hubungan antara satu elemen set dengan satu elemen dalam set yang lain disebut fungsi. Dalam fungsi terdapat apa yang dikenali sebagai grafik. Nah, grafik fungsi ini menggambarkan hubungan matematik antara dua atau lebih pemboleh ubah. Perkara lain yang perlu diketahui adalah bahawa dalam komponen hubungan dan fungsi kita mengetahui Domain, Domain dan Julat. Berikut adalah pemahaman ketiga-tiganya, baik Domain, Codomain dan Range.

Domain

Definisi domain adalah kawasan asal atau himpunan yang mengandungi unsur pertama pasangan hubungan R. yang disusun.

domain

Di sebelah kiri adalah apa yang disebut domain. Oleh itu, semua anggota yang termasuk dalam bulatan kiri disebut domain, jadi domainnya adalah 5,6,7.

(Baca juga: Pernyataan dan Kalimat Terbuka dalam Matematik)

Codomain

Codomain adalah kawasan set rakan, atau himpunan yang mengandungi unsur-unsur kumpulan kedua hubungan R. yang disusun.

kodimain

Untuk kodomain, itulah kawasan di sebelah kanan. Semua anggota di sebelah kanan adalah anggota codomains, 4,5,6, dan 7.

Julat

Julat adalah kawasan hasil, atau himpunan semua anggota set B yang mempunyai pasangan anggota set A.

Julat

Contoh masalah:

Biarkan R menjadi hubungan A {1,2,3,4} dengan B {1,3,5}. R adalah hubungan "x kurang daripada y" di mana x adalah anggota set A dan y adalah anggota set B. Jadi apa domain, codomain, dan julat hubungan R?

Penyelesaian:

Hubungan R dalam bentuk sekumpulan pasangan tertib:

R = ((1,3), (1,5), (2,3), (2,5), (3,5), (4,5)}

Kemudian domain (R) atau buat elemen pertama pasangan adalah (1,2,3,4)

Bagi kondomain, elemen kedua adalah (1,3,5)

Untuk julat atau anggota set B yang telah menetapkan pasangan A adalah (3,5)