Penggunaan Modal dalam Menyatakan Kewajiban

Dalam kehidupan seharian, terdapat beberapa perkara yang mustahak atau wajib bagi setiap individu. Contohnya, belajar adalah kewajipan atau keperluan bagi pelajar, atau pekerjaan, yang merupakan keharusan bagi ibu bapa dan orang dewasa lain. Dalam bahasa Inggeris, ini disebut kewajiban menyatakan. Apakah ini?

Pada dasarnya, kewajiban menyatakan dapat dinyatakan dalam pelbagai cara, model atau frasa. Setiap kaedah, model dan frasa yang digunakan mempunyai fungsi masing-masing sebagai bentuk penekanan terhadap pengungkapan kewajiban atau kewajiban.

Definisi kewajiban itu sendiri adalah tindakan atau tindakan yang mengikat seseorang secara moral atau sah, tugas atau komitmen. Iaitu, tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh individu tersebut.

Ketika kita akan membuat ayat untuk menyatakan kewajiban (menyatakan kewajiban) dalam bahasa Inggeris, ada beberapa modal atau frasa yang dapat digunakan, yaitu harus, perlu, mesti, dan diperlukan.

"Harus" adalah kata kerja modal yang digunakan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan. Ini dapat menjadi undang-undang atau peraturan yang mendesak, menarik, dan tidak dapat diubah oleh pembicara.

Contohnya: "Saya mesti memakai pakaian seragam di sekolah" (saya mesti memakai pakaian seragam di sekolah). atau "Kita mesti menunjukkan Kad Pengenalan" (kita mesti menunjukkan kad pengenalan kita).

(Baca juga: Jenis Ada dalam Bahasa Inggeris)

"Perlu" , adalah kata kerja modal yang digunakan untuk menyatakan keperluan, sesuatu yang penting dilakukan dan dapat dipengaruhi oleh pilihan kita. Contohnya: "Saya perlu membersihkan bilik saya" (saya mesti membersihkan bilik saya). atau "Kita perlu membeli barang runcit" (kita mesti membeli barang runcit).

"Must" , adalah suatu keharusan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa keperluan itu datang dari pembesar suara. Syarat ini tidak termasuk dalam undang-undang atau peraturan.

Contohnya, "Anda mesti bercakap lebih kuat. Saya tidak dapat mendengar anda ”(Anda harus bercakap lebih kuat. Saya tidak dapat mendengar anda). Atau "Saya mesti bercakap dengan ibu saya sebelum saya pergi" (saya mesti bercakap dengan ibu saya sebelum pergi).

"Wajib" , adalah kata untuk menyatakan kewajiban yang diperlukan. Contohnya: "Saya diminta memberitahu anda?" (adakah saya harus memberitahu anda?) atau "Seorang lelaki melakukan apa yang diperlukan, ketika wajah memanggilnya" (seorang lelaki harus tegas ketika nasib memanggilnya)

Selain itu, ada juga kalimat percakapan "bukan kewajiban" atau bukan kewajiban yang merupakan sesuatu yang tidak perlu dilakukan tetapi konteksnya berbeza dengan larangan. Ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam membuat kalimat "Bukan kewajiban", yaitu tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu, tidak diperlukan, dan opsional.

Contoh hukuman tidak wajib adalah:

  •  Saya tidak perlu membawa makanan (saya tidak perlu membawa makanan).
  • Mereka mesti makan (mereka tidak perlu makan).
  • Pelajar tidak boleh datang lewat (pelajar tidak boleh datang lewat).
  • Saya tidak perlu pergi ke doktor gigi (saya tidak perlu pergi ke doktor gigi).
  • Tidak perlu menghubungi anda lagi.