Ketahui Sifat Kecerunan

Pernahkah anda melihat cerun tangga yang menuju ke tingkat dua rumah anda? Anda boleh bayangkan, memerlukan ketepatan dan ketepatan dalam membuatnya dengan betul? Terutama dalam mengira tahap cerun. Dalam matematik, cerun atau cerun garis adalah nombor yang menunjukkan arah dan kecuraman garis. Salah perhitungan dalam menentukan cerun ini tentu akan menimbulkan rasa tidak selesa ketika menginjaknya. Dari bangunan tangga ini, anda juga dapat belajar mengenali sifat kecerunan atau cerun di sekitarnya dan menghitungnya dengan formula mengikut sifat masing-masing.

Kecerunan itu sendiri adalah nombor yang menunjukkan  arah  dan  kecuraman  garis, nilai cerun atau kecenderungan garis lurus. Umumnya, kecerunan dilambangkan dengan huruf "m". Di mana, kecerunan ini akan menentukan bagaimana garis miring berada pada koordinat Cartesian.

Nilai cerun ini diperoleh dengan membandingkan perubahan arah menegak (nilai y) dengan perubahan arah mendatar (nilai x) suatu garis. Namun, pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam menentukan kecerunan garis adalah sama. Secara matematik, kecerunan dirumuskan seperti berikut:

(Baca juga: Apa itu Induksi Matematik?)

kecerunan

Terdapat 3 ciri kecerunan yang perlu diketahui, termasuk kecerunan garis mendatar dan menegak, dua kecerunan garis selari, dan dua kecerunan tegak lurus terakhir. Berikut ini, kami akan menerangkan sifat kecerunan!

  • Kecerunan Garisan Mendatar dan Vertikal

Garisan mendatar yang selari dengan paksi-x, koordinat titik-titiknya sama sehingga kecerunan adalah sifar. Garis menegak selari dengan paksi-y, abses titiknya adalah sama, sehingga cerun tidak ditentukan.

  • Kecerunan Dua Garis Selari

Kedua-dua garis boleh selari atau tegak lurus antara satu sama lain. Hubungan antara dua garis menjadikan nilai cerun dua garis mempunyai hubungan. Maka formula untuk nilai cerun adalah l1∥l2 → ml1 = ml2.

  • Kecerunan dua garis tegak lurus

Hubungan nilai kecerunan dua garis tegak lurus adalah berlawanan dengan kecerunan garis lain. Selain itu, dapat juga dinyatakan bahawa persamaan akan menghasilkan nilai pendaraban dua baris menjadi -1. Adapun formula matematik adalah: If1⊥l2 → m2 = −1m1 atau1m2 = −1.