Mengenali Jenis Maklumat dalam Teks Editorial

Teks editorial adalah artikel yang ditulis oleh editor syarikat media, baik surat kabar atau majalah, yang mencerminkan pandangan editor mengenai peristiwa sebenarnya. Jadi, dapat dikatakan bahawa artikel editorial menyerupai pendapat, tetapi mewakili editor media.

Sebelum menulis teks editorial, seorang penulis biasanya mesti mencari data yang kuat berkaitan dengan isu-isu yang sedang beredar di masyarakat. Isu dan kejadian boleh diambil dari pelbagai aspek, seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, negara atau perkara lain. Isu atau insiden boleh diambil dalam skala nasional atau antarabangsa, selagi masih berlaku, fenomenal dan kontroversi mengenai tema tersebut dapat dibangkitkan.

Pendapat yang ditulis oleh pasukan editorial menentukan sama ada penulisan itu diterima atau tidak. Penyunting mesti dapat memposisikan diri, agar tulisan itu tidak menyinggung perasaan atau menyinggung perasaan pihak lain. Sebaliknya, melalui editorial pembaca dapat memahami sesuatu isu atau kejadian dengan lebih mendalam. Penyelesaian yang ditawarkan dalam teks editorial juga dapat dipertimbangkan sehingga tidak ada salah informasi atau salah tafsir yang dapat menimbulkan masalah baru.

(Baca juga: Pengenalan Teks Editorial)

Terdapat dua jenis maklumat sebagai bahan teks editorial, iaitu berdasarkan persembahan dan kandungannya.

Berdasarkan pembentangan, pelbagai maklumat merangkumi analitis dan hortatory. Di mana analitik berkaitan dengan konsep sesuatu. Walaupun bersikap tegas mengenai tindakan yang perlu dilakukan atau dasar yang perlu dibuat.

Jenis maklumat berdasarkan kandungan:

  • Menyediakan maklumat
  • Memujuk
  • Puji
  • Mengkritik
  • Bergembiralah
  • Tafsiran berita

Perkara-perkara yang menjadi fokus dalam teks ini adalah tajuk, latar belakang masalah, watak, masalah, peristiwa yang disampaikan, pendapat penulis, cadangan dan masalah, kesimpulan, sumber berita dan ahli editorial.