Meneliti Kandungan, Struktur, dan Peraturan Teks Penjelasan

Terdapat banyak perkara menarik untuk dipelajari di dunia ini, baik yang berkaitan dengan alam dan kehidupan sosial masyarakatnya. Rasa ingin tahu yang besar ini akan membawa kita kepada apa yang disebut sebagai teks penjelasan. Teks penjelasan itu sendiri adalah teks yang menerangkan dan menceritakan proses kejadian sesuatu atau kejadian.

Secara amnya, teks ini akan menceritakan secara berurutan hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain secara terperinci. Kandungan dalam teks ini secara umum menerangkan serangkaian proses atau fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian. Secara bertulis, kandungan teks akan menjawab soalan "mengapa" atau "bagaimana".

Sekiranya teks penjelasan menjawab pertanyaan "mengapa", penjelasan yang akan dijelaskan adalah sebab-akibat atau mempunyai watak "sebab dan akibat", sedangkan jika teks tersebut menjawab pertanyaan "bagaimana" maka keterangan yang akan dijelaskan adalah kronologi pada suatu topik.

(Baca juga: 5 Contoh Teks Penjelasan mengenai Fenomena Alam)

Struktur Teks Huraian

Untuk menulis teks penjelasan dengan betul, pengarang perlu mengetahui beberapa struktur bangunan. Di mana, secara umum, struktur teks ini terbentuk pada 3 asas, iaitu:

  • Pernyataan umum, di bahagian ini, akan menerangkan pernyataan umum mengenai topik atau fenomena yang dihuraikan. Ini boleh menjadi proses "menjadi", "terjadi", dan "membentuk" suatu peristiwa atau peristiwa.
  • Adanya urutan sebab dan akibat, di bahagian ini mengandungi perincian mengenai proses peristiwa secara beransur-ansur dari awal pembacaan hingga akhir pembacaan.
  • Tafsiran atau kesimpulan, bahagian ini adalah bahagian penutup dari teks penjelasan yang mengandungi kesimpulan atau ringkasan mengenai topik atau peristiwa yang berlaku.

Peraturan Linguistik Teks Penjelasan

Secara umum, peraturan yang terdapat dalam teks penjelasan berbeza dengan teks lain. Peraturan yang terdapat dalam teks ini terbagi menjadi 4 sebagai berikut:

  • Menggunakan konjungsi atau konjungsi yang berkaitan atau berkaitan dengan sebab dan akibat. Contoh hubungan sebab-akibat termasuk: oleh itu, sebab, sebab, dan sebagainya.
  • Menggunakan konjungsi atau konjungsi yang bersifat kronologi, berurutan dengan masa. Contoh sambungan kronologi ialah kemudian, selepas, kemudian, dan seterusnya.
  • Menggunakan kata nama yang merujuk kepada fenomena. Contohnya termasuk daerah Bandung, Burung, Gerhana, dan lain-lain.
  • Menggunakan kata-kata teknikal atau terminologi sesuai dengan topik atau peristiwa yang berlaku. Contohnya merangkumi sektor, industri, pelancongan, dan sebagainya.