Perubahan Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Manusia adalah makhluk sosial, jadi tidak menghairankan bahawa seiring dengan perkembangan pesat era ini, banyak perubahan sosial telah terjadi dalam masyarakat. Satu bukti yang sering dihadapi adalah bahawa terdapat perubahan pakaian fesyen dan trend gaya hidup seseorang.

Salah satu contoh umum yang berlaku dalam masyarakat ialah telefon bimbit. Di mana, hampir setiap kali trend model telefon bimbit ini selalu muncul, yang baru membuat orang tergoda untuk membelinya dan mengikuti trend yang ada.

Perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan institusi sosial dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial yang merangkumi beberapa aspek seperti sikap, nilai dan corak tingkah laku dalam masyarakat. Di mana, perubahan sosial mempunyai beberapa ciri, iaitu:

• Sifat masyarakat yang ingin sentiasa berkembang atau berubah, sama ada ia berlaku cepat atau lambat.

• Perubahan yang berlaku di institusi sosial juga berlaku mengikut corak perubahan sosial yang berlaku di institusi masyarakat kerana ia merupakan unit yang tidak dapat dipisahkan.

• Perubahan yang berlaku secara amnya memberi kesan kepada penyahorganisasi, tetapi hanya bersifat sementara. Kesan ini berlaku kerana penyesuaian terhadap perubahan yang telah berlaku.

• Tidak ada yang dapat membatasi perubahan dengan bidang rohani atau material kerana mereka saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

• Sikap dalam menanggapi atau menangani perubahan yang berlaku sangat diperlukan agar orang tersebut tidak terbawa arus, melainkan dialah yang menentukan arah perubahan yang akan berlaku.

Mempengaruhi faktor

Perubahan sosial yang berlaku dalam masyarakat didorong oleh faktor-faktor tertentu yang memudahkan perubahan ini. Faktor tersebut merangkumi 4 kategori, iaitu faktor dalaman, faktor luaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat.

( Baca juga: Pelbagai Teori dan Bentuk Perubahan Sosial)

Faktor dalaman adalah faktor yang mendasari perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Faktor dalaman itu sendiri meliputi: peningkatan atau penurunan populasi, penemuan baru, konflik sosial (konflik sosial), pemberontakan atau revolusi.

Faktor luaran adalah faktor di sebalik berlakunya perubahan sosial di persekitaran masyarakat, misalnya persekitaran fizikal di sekitar manusia, perang, dan pengaruh budaya dari masyarakat lain.

Faktor pendorong di sini dapat berupa hubungan dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghormati pekerjaan seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi, sistem lapisan masyarakat terbuka, populasi yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan. ke depan, dan ada nilai yang mesti diusahakan oleh manusia untuk memperbaiki kehidupan mereka.

Faktor penghambat perubahan sosial boleh berlaku disebabkan oleh beberapa perkara, iaitu, kerana kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan sains yang terlambat, sikap orang yang masih memuliakan tradisi masa lalu dan cenderung konservatif, mempunyai kepentingan, ketakutan berlakunya kegelisahan dalam integrasi budaya, prasangka terhadap perkara baru atau asing, terutama yang datang dari barat, halangan ideologi, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah kerana tertanam, dan nilai bahawa kehidupan sememangnya buruk dan tidak mungkin dibaiki.