Komponen Ekosistem Berdasarkan Sifat dan Fungsinya

Kita hidup di Bumi yang dikelilingi oleh pelbagai makhluk dan objek, seperti tumbuhan, haiwan, matahari, angin dan darat. Di persekitaran, objek yang menempati ruang boleh dikategorikan sebagai komponen biotik dan abiotik. Kedua-dua komponen saling berinteraksi dengan persekitaran sekitar dan membentuk ekosistem.

Ekosistem adalah unit fungsional alam di mana makhluk hidup berinteraksi antara satu sama lain dan dengan persekitaran fizikal di sekitarnya. Interaksi antara makhluk hidup di habitat yang sama dapat mewujudkan sistem yang stabil.

Komponen ekosistem dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan fungsinya.

Komponen Ekosistem Berdasarkan Alam

Berdasarkan sifatnya, komponen ekosistem terbahagi kepada dua, iaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik merangkumi semua makhluk hidup di bumi, seperti tumbuhan, haiwan, hingga mikroorganisma.

Sebaliknya, faktor abiotik merangkumi faktor iklim, seperti suhu, air, kelembapan, cahaya, dan angin, serta faktor edafik, iaitu sifat fizikal, kimia, dan biologi tanah.

Komponen Ekosistem mengikut Fungsi

Berdasarkan fungsinya, komponen ekosistem dapat dikategorikan ke dalam pengeluar, pengguna, pengurai, dan detritivor.

Pengeluar bertindak sebagai titik permulaan rantai makanan dan rangkaian makanan. Di ekosistem, pengeluar utamanya adalah tanaman hijau, bakteria autotrofik, alga, dan beberapa protozoa di bawah sinar matahari yang dapat menghasilkan makanan mereka sendiri. Ciri pengeluar termasuk menghasilkan karbohidrat dan mampu mensintesis protein dan lemak.

Pengguna terdiri daripada haiwan yang bergantung kepada pengeluar untuk ketersediaan makanan mereka. Mereka adalah organisma yang tidak dapat menghasilkan makanan mereka sendiri, alias heterotrof. Pengguna primer terdiri daripada herbivora yang memakan pengeluar, sementara pengguna sekunder adalah karnivor yang memakan pengguna primer. Pengguna tersier lebih tinggi daripada pengguna sekunder. Mereka memangsa haiwan karnivor dan herbivor.

Selain pengeluar dan pengguna, terdapat juga pengurai yang merupakan organisma heterotrofik dan bertindak sebagai pengurai. Pengurai menguraikan bahan organik kompleks organisma mati menjadi bahan bukan organik yang lebih sederhana, sehingga bahan tersebut dapat digunakan semula oleh pengeluar. Contoh pengurai adalah bakteria dan kulat.

Akhirnya, jenis komponen ekosistem berdasarkan fungsinya adalah detritivores. Detritivora adalah organisma heterotrofik yang menggunakan serpihan bahan organik mati (detritus) sebagai bahan makanan. Contoh detritivor adalah cacing tanah.