Ikatan Kimia Menurut Pendekatan Kossel-Lewis

Dalam kimia terdapat kekuatan yang mengikat atom dalam molekul atau gabungan ion di setiap sebatian yang disebut ikatan kimia. Pemahaman yang komprehensif mengenai ikatan kimia sangat penting untuk dikaji sehingga anda dapat menguasai hampir semua topik kimia seperti sebatian karbon, protein, polimer, asas-asid, tenaga kimia dan termodinamik.

Baiklah, kali ini kita akan mengetahui bahawa ikatan kimia dapat dijelaskan dengan pendekatan Kossel-Lewis. Pada tahun 1916, ahli kimia Gilbert Newton Lewis mengembangkan konsep ikatan elektron berpasangan. Konsep ini mengatakan dua atom dapat berkongsi satu hingga enam elektron untuk membentuk ikatan elektron tunggal, ikatan tunggal, ikatan berganda, atau ikatan tiga.

Struktur Lewis adalah gambaran penyebaran elektron dalam struktur molekul menggunakan tanda elektron. Struktur lewis suatu elemen ditunjukkan oleh simbol belakang dan bilangan elektron valensi unsur tersebut yang diwakili oleh titik (.) Atau tanda lain seperti salib (x).

Pada tahun yang sama, Walther Kossel juga mengusulkan teori yang serupa dengan teori Lewis, tetapi model teorinya menganggap pemindahan elektron antara atom sepenuhnya. Teori ini adalah model ikatan kutub.

Lewis dan Kossel membina model ikatan mereka berdasarkan peraturan Abegg (1904). Ikatan kimia menurut pendekatan Kossel-Lewis ini ialah atom mencapai oktet stabil apabila dihubungkan oleh ikatan kimia.

(Baca juga: Apakah Prinsip Bernoulli?)

Sementara itu, ion positif dan ion negatif yang membentuk ikatan kimia disebut ikatan ionik. Di mana pembentukan ikatan ion ini didasarkan pada elektron yang ditangkap dan dilepaskan oleh atom dan daya tarikan elektrostatik.

Peraturan Octet

Peraturan Octet adalah peraturan mudah dalam kimia yang menyatakan bahawa atom boleh bergabung dengan memindahkan elektron valensi dari satu atom ke atom lain (memperoleh atau kehilangan) atau dengan berkongsi elektron valensi untuk mempunyai oktet di dalam cangkang valensnya.

Peraturan ini dapat diterapkan pada elemen kumpulan utama, seperti karbon, nitrogen, oksigen dan halogen. Peraturan ini juga dapat diterapkan pada unsur logam seperti natrium dan magnesium.

Ringkasnya, molekul atau ion cenderung menjadi stabil apabila cengkerang elektron luarnya mengandungi lapan elektron. Peraturan ini pertama kali dicadangkan dan diterapkan dalam pendekatan Kossel-Lewis. Dalam peraturan ini ada batasan yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

  1. Oktet atom pusat tidak lengkap: Dalam sebilangan sebatian, bilangan elektron yang mengelilingi atom pusat kurang daripada lapan. Ini terutama berlaku untuk elemen yang mempunyai kurang daripada empat elektron valens. Contoh; LiC1, BeH2, dan BC13.
  2. Molekul elektron ganjil: Dalam molekul dengan bilangan elektron ganjil seperti nitrik oksida, NO dan nitrogen dioksida, NO2, peraturan oktet tidak dipenuhi.
  3. Octet lanjutan: Selain orbital 3s dan 3p, elemen di dalam dan di luar tempoh ketiga jadual berkala mempunyai orbital 3d yang tersedia untuk ikatan juga. Dalam sebilangan sebatian unsur-unsur ini terdapat lebih daripada lapan elektron valens di sekitar atom pusat. Ini disebut oktet lanjutan, tentu peraturan oktet tidak berlaku dalam kes seperti itu. Contoh; dalam PF5, molekul fosforus mempunyai 10 elektron dalam shell valens.