Kecerunan: Makna dan Cara Bekerja dengan Mudah

Tahap kecondongan ini mempunyai banyak kegunaan dalam pelbagai cara di dunia. Salah satunya adalah ketika membuat jalan di kawasan pergunungan yang naik dan turun dan mempunyai banyak belokan. Kemerosotan dalam matematik biasanya disebut kecerunan. Bukan hanya itu, kecerunan juga disebut pekali arah pada garis lurus dan mempunyai simbol huruf m . Dalam artikel ini, kita akan membincangkan kecerunan, bermula dari makna, formula, hingga masalah. Pastikan anda membacanya hingga akhir, ya!

Memahami Kecerunan

Definisi kecerunan adalah "Nilai cerun / cerun garis membandingkan komponen Y (ordinat) dengan komponen X (abscissa)." Kecerunan akan menentukan sejauh mana garis berada dalam koordinat Cartesian. Cerun atau kecerunan boleh menjadi kanan, kiri, curam, atau lembut. Nilai kecerunan bergantung pada nilai komponen X dan komponen Y.

Nah, itulah pemahaman yang mesti anda ingat, sekarang mari kita pelajari formula dan juga cara mencarinya.

Rumusan Kecerunan

Garisan Melalui Dua Titik (x 1 , y 1 ) dan (x 2 , y 2 )

Garisan mungkin tidak melintasi pusat (0,0). Lalu bagaimana kita menentukan kecerunan? Anda melakukannya dengan menggunakan persamaan yang satu ini:

formula persamaan kecerunan

Contoh masalah:

Cari cerun garis melalui titik (3, 2) dan titik (5, 8)!

Penyelesaian:

Kami akan menggunakan persamaan di atas untuk menyelesaikan masalah ini.

Jadi, m = 3.

Dari Persamaan Garis

Sekiranya diketahui bahawa persamaan garis adalah dalam bentuk y = ax, maka nilai cerun m = a (pekali x). Sekiranya anda mengetahui persamaan bagi garis bentuk ax + by = c, maka nilai cerun

nilai kecerunan   

Contoh masalah:

Cari cerun persamaan garis y = 2 - x!

Penyelesaian:

Cerun persamaan y = ax adalah pekali x. Jadi, cerun y = 2 - x adalah -1 kerana pekali x adalah -1. 

Sekiranya anda masih ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kecerunan ini, anda boleh mengakses Smart Class, platform bimbingan. Terdapat juga produk MASALAH yang menyediakan pelbagai jenis soalan latihan untuk anda, serta fitur MENANYA yang dapat menjawab pertanyaan mengenai soalan atau bahan yang belum anda kuasai.

Sekiranya sesuatu masih membuat anda bingung, tuliskan soalan anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini, OK!