Definisi Undang-undang dan Unsur-unsurnya

Dunia adalah sebuah negara yang perlu menegakkan undang-undang dan keadilan dan ini telah dinyatakan dalam Perlembagaan 1945. Dengan adanya undang-undang, ia dapat menjadi landasan asas dalam mengatur pemerintahan dan mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Apa hukumnya?

Definisi undang-undang adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan ada sekatan untuk pelanggar. Undang-undang mempunyai sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan manusia-manusia, manusia-masyarakat, dan masyarakat-masyarakat.

Tujuan menetapkan undang-undang adalah untuk dapat menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial. Undang-undang juga dapat digunakan sebagai alat untuk membuat urutan sekelompok bangsa dan diterapkan pada daerah tertentu.

Satu pendapat menganggap bahawa sistem hukum di Dunia bukanlah sistem perundangan yang asli, melainkan campuran hukum adat, undang-undang Eropah, dan hukum agama. Belanda mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembuatan undang-undang nasional, kerana Belanda telah menjajah Dunia sejak sekian lama.

Selain itu, undang-undang agama juga sangat berpengaruh di Dunia kerana Dunia adalah sebuah negara yang mempunyai pengaruh besar dari satu agama, terutama Islam. Ini terbukti seperti dalam hukum pernikahan, kekeluargaan, dan warisan.

(Baca juga: Perlindungan dan Penguatkuasaan Undang-Undang di Dunia)

Sementara itu, pengaruh hukum adat terhadap undang-undang di Dunia adalah kerana hukum adat adalah undang-undang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi hukum domestik.

Elemen Perundangan

Secara umum, unsur undang-undang dapat ditafsirkan sebagai semua perkara yang membuat undang-undang terbentuk. Di mana, ada 4 elemen hukum yang harus ada dalam pemahaman dan perumusan undang-undang, yaitu:

1. Undang-undang sebagai pengatur tingkah laku manusia

Pada dasarnya, undang-undang diciptakan untuk mengatur perilaku atau tindakan manusia dalam kehidupan sosial, yang berisi berbagai perintah dan larangan.

2. Undang-undang dibuat oleh badan pengawas

Peraturan perundangan ditetapkan oleh institusi atau badan yang diberi kuasa. Jadi tidak setiap orang atau institusi memiliki hak dan wewenang untuk membuat produk yang sah, di mana hanya badan yang berwenang yang ditentukan oleh persetujuan yang dapat membuatnya. Contohnya ialah Kanun Jenayah yang dibuat oleh institusi rasmi negara bukan oleh pihak swasta.

3. Undang-undang itu bersifat paksaan

Dalam kes ini, setiap orang diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi peraturan yang ada tanpa kecuali. Inilah yang membezakan undang-undang dengan norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Undang-undang tidak melihat kelas, etnik atau bangsa.

4. Undang-undang mempunyai sekatan yang ketat

Elemen terakhir dalam produk undang-undang adalah adanya sekatan yang ketat. Sekatan ini diatur dalam perundangan yang disepakati bersama. Ketika orang-orang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, mereka akan mendapat sanksi penahanan seperti penjara, denda, dan bahkan hukuman mati. Sebagai contoh, sekatan untuk pelanggar lalu lintas akan dicetak atau didenda.