Teori Pengaruh Buddhisme Hindu di Dunia

Anda mesti biasa dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan peninggalan lain - dalam bentuk prasasti dan sebagainya, yang tersebar di Dunia dan menjadi objek pelancongan yang popular. Ini adalah bukti bahawa pengaruh agama Hindu dan Buddha di Dunia cukup besar dan merupakan salah satu pembentuk kepelbagaian budaya di negara ini.

Pengaruh Hindu-Buddha di Dunia sendiri berlangsung lebih dari 10 abad. Penyebaran pengaruh ini menimbulkan persoalan bagaimana budaya Hindu-Buddha dari India memasuki Dunia?

Paling tidak, terdapat beberapa teori mengenai kemasukan agama Buddha Hindu di dunia, termasuk Teori Brahmana, Teori Vesya, Teori Kesatria, dan Teori Backflow.

Teori Brahmin

Teori pertama mempengaruhi Buddhisme Hindu di Dunia adalah teori Brahmin yang dikemukakan oleh Jacob Cornelis Van Liur. Teori ini menunjukkan bahawa pengaruh Hindu-Buddha di Dunia dibawa oleh Brahmana atau pemimpin agama dari India. Teori ini berdasarkan prasasti dari kerajaan Hindu-Buddha di Dunia pada masa lalu.

Sebilangan besar prasasti di Dunia ini menggunakan huruf pallawa dan bahasa Sanskrit. Di India sendiri, bukan hanya sesiapa sahaja yang dapat menguasai watak dan bahasa ini dan hanya Brahmana yang dapat menguasainya.

Teori ini juga disokong oleh adat agama Hindu yang meletakkan brahman sebagai satu-satunya pihak berkuasa dalam agama Hindu. Jadi hanya brahmana yang memahami ajaran Hindu yang benar dan lengkap, akibatnya hanya mereka yang berhak menyebarkan ajaran Hindu.

Menurut kerangka teori ini, para brahmana ini diundang ke kepulauan oleh ketua suku untuk menyebarkan ajaran mereka bersama dengan nilai tinggi mereka kepada orang-orang di Dunia yang masih mempunyai kepercayaan asli, iaitu animisme dan dinamisme.

Teori Kesatria

Teori kedua mempengaruhi Buddhisme Hindu di Dunia adalah teori Ksatria oleh CC berg Mookerji dan JL Moens. Dalam teori ini, dinyatakan bahawa golongan bangsawan atau kesatria India membawa dan menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Dunia.

Sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari sejarah budaya India pada masa yang sama. Seperti diketahui, bahawa pada awal abad ke-2 Masehi kerajaan India mengalami keruntuhan akibat perebutan kuasa.

(Baca juga: Pengaruh Budaya Hindu-Buddha di Dunia)

Penguasa kelas pahlawan di kerajaan yang kalah pada waktu itu dianggap melarikan diri ke Dunia, kemudian mendirikan koloni dan kerajaan baru yang bergaya Hindu-Buddha.

Wilayah Dunia dipilih kerana mengikuti jalan perdagangan antara India dan Dunia pada waktu itu. Semasa perkembangannya, mereka kemudian menyebarkan ajaran dan budaya kedua agama itu kepada masyarakat setempat di Dunia.

Teori Vaishya

Teori Vaisya ini dikemukakan oleh NJ Krom, di mana teori ini menjelaskan bahawa kemasukan dan pengembangan pengaruh Hindu-Buddha di Dunia dibawa oleh orang India dengan kasta Vaisya atau kelas pedagang. Pedagang adalah sekumpulan orang dari India yang paling banyak berhubungan dengan orang asli.

Menurut kerangka teori ini, pedagang India memperkenalkan ajaran Hindu dan Buddha dan nilai budaya mereka kepada masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan ketika mereka berlabuh ke Nusantara untuk berdagang, kerana pada waktu itu pengiriman sangat bergantung pada monsun sehingga pada suatu waktu mereka akan menetap di pulau-pulau di Dunia sehingga angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India meledak.

Teori Aliran Balik

Teori aliran balik ini dikemukakan oleh FDK Bosch yang mengatakan bahawa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Dunia berlaku kerana peranan aktif masyarakat Dunia itu sendiri. Pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang India atau pendeta tetapi apa yang tersebar adalah orang-orang Dunia yang dihantar oleh raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para imam India di negara asal mereka.

Setelah utusan tersebut menguasai ajaran agama, mereka akan kembali ke Dunia dan menyampaikan kepada Raja. Selanjutnya, raja akan meminta para utusan untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan yang diperoleh kepada penduduk atau rakyat kerajaan.

Ini tentu saja mempengaruhi perkembangan ajaran agama Hindu dan Buddha dan pembentukan kerajaan dengan corak Hindu dan Buddha di Nusantara.