Kenali Teknologi Mesra Alam

Drum perang menentang pencemaran alam sekitar telah dilakukan oleh pelbagai negara di seluruh dunia. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran alam sekitar, salah satunya adalah dengan menciptakan teknologi untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang.

Teknologi mesra alam adalah teknologi yang tidak membahayakan manusia dan alam sekitar. Definisi mesra alam pada dasarnya adalah penerapan konsep sisa buangan atau bebas daripada sampah.

Pada asasnya, teknologi ini biasanya dikaitkan dengan sumber semula jadi yang dapat diperbaharui dan apabila penggunaannya tidak menimbulkan kesan buruk terhadap alam sekitar. Perkembangan teknologi mesra alam bermula ketika para saintis menyedari bahawa penggunaan tenaga seperti minyak tidak baik untuk alam sekitar.

Dengan kesedaran terhadap lingkungan ini, tenaga yang tidak buruk bagi lingkungan dapat ditemukan, seperti tenaga angin, cahaya matahari, biofuel, dan bahan bakar alternatif lain. Terdapat 6 prinsip asas teknologi mesra alam, iaitu memperbaiki, mengurangkan, menggunakan semula, mengitar semula, memulihkan dan mendapatkan semula tenaga.

(Baca juga: Apa itu Teknologi Digital?)

Perhalusi , adalah penggunaan bahan atau proses yang lebih mesra alam daripada bahan atau proses yang ada.

Kurangkan , adalah pengurangan jumlah sampah atau kehilangan bahan dengan mengoptimumkan proses atau operasi yang mengakibatkan pembaziran sampah.

Penggunaan semula , adalah penggunaan semula bahan atau sisa dalam proses yang berbeza.

Kitar semula , adalah penggunaan semula bahan atau sumber untuk proses yang sama.

Pemulihan , adalah aktiviti mengambil kembali beberapa bahan penting dari aliran sisa untuk digunakan semula dalam proses atau digunakan untuk tujuan lain.

Retrieve Energy , adalah penggunaan sisa untuk bahan bakar atau dalam arti luas adalah penjimatan tenaga dalam proses pengeluaran.

Pada dasarnya, model industri yang menerapkan 6 prinsip di atas adalah model industri yang bebas daripada sampah (sisa buangan), pengeluaran bersih (pengeluaran bersih), produktiviti hijau (produktiviti hijau), dan syarikat hijau (syarikat hijau).

Penerapan teknologi mesra alam dalam beberapa bidang seperti tenaga, industri, pertanian, dan sebagainya. Salah satu contohnya ialah tenaga di banyak kenderaan bermotor yang sudah menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui yang diperoleh tanpa merosakkan alam sekitar.