Kerjasama Ekonomi Antarabangsa, dari Definisi hingga Bentuk

Setiap negara mempunyai keadaan geografi dan sumber manusia yang berbeza. Oleh itu, sebuah negara tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara-negara untuk menjalankan kerjasama ekonomi antarabangsa.

Kerjasama antarabangsa itu sendiri adalah satu bentuk hubungan antara sebuah negara dengan negara lain untuk memenuhi keperluan rakyat dan kepentingan negara. Terdapat pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa, termasuk kerjasama dalam bidang politik, sosial, pertahanan dan keselamatan, budaya, dan ekonomi.

Kerjasama antarabangsa ini juga tidak sama dengan perdagangan antarabangsa. Ruang lingkupnya lebih luas kerana kerjasama ini adalah kerjasama antara negara-negara dalam bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur kegiatan ekonomi nasional.

Faktor dan Objektif

Terdapat beberapa faktor yang mendorong sesebuah negara melakukan kerjasama ekonomi antarabangsa. Hubungan kerjasama dapat saling menguntungkan bagi kedua-dua pihak yang terlibat. Di samping itu, kerjasama ekonomi juga dapat mempercepat pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Ia juga dapat meningkatkan kualiti hidup warganegara.

(Baca juga: Bentuk dan Kesan Perdagangan Antarabangsa)

Kerjasama ini juga dilakukan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan pendapatan negara. Selain dapat meluaskan peluang pekerjaan dan juga mengeratkan persaudaraan antara negara.

Bentuk

Kerjasama ekonomi terbahagi kepada empat kategori, iaitu kerjasama ekonomi dua hala, serantau, multilateral dan antara wilayah.

Kerjasama ekonomi dua hala adalah satu bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang tujuannya adalah untuk saling membantu. Contohnya, kerjasama antara Dunia dan Singapura atau Dunia dengan Sweden.

Sementara itu, kerjasama ekonomi daerah adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya ialah kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) atau negara-negara Eropah (EEC).

Kerjasama ekonomi pelbagai hala atau antarabangsa adalah satu bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat dengan kawasan atau kawasan tertentu. Contoh kerjasama ekonomi pelbagai hala adalah OPEC, WTO, dan IMF.

Akhirnya, kerjasama ekonomi antara wilayah adalah kerjasama ekonomi antara dua kumpulan kerjasama ekonomi serantau. Contohnya ialah kerjasama antara ASEAN dan MEE.