Pembangunan Ekonomi: Definisi Mempengaruhi Faktor

Masalah sosial dari segi kesejahteraan, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara membangun seperti Dunia. Ini mendorong pembangunan ekonomi, sebagai usaha terancang, terprogram, sistematik dan lestari untuk meningkatkan kualiti hidup semua warganegara. Sebaliknya, perkembangan ini akan memberi kesan positif kepada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sekiranya berjaya.

Pembangunan ekonomi itu sendiri didefinisikan sebagai proses berterusan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar (PDB) negara dan pendapatan per kapita negara dalam jangka panjang yang memberi kesan kepada pelbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, dan sains dan teknologi.

Dari segi pembangunan ekonomi, terdapat 3 elemen penting yang perlu diketengahkan, termasuk:

  • Pembangunan sebagai proses pembangunan adalah tahap yang mesti dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai keadaan keadilan, kesejahteraan dan kesejahteraan.
  • Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
  • Peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang, yang bermaksud bahawa secara purata ia meningkat dari tahun ke tahun.

Matlamat pembangunan ekonomi di Dunia bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi sebagai hasil daripada perkembangan ini juga akan meningkatkan kualiti sumber manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangkan ketaksamaan, dan mengurangkan pengangguran.

(Baca juga: Peranan BUMS dalam Ekonomi Dunia)

Sekurang-kurangnya ada 2 petunjuk penting yang perlu diketengahkan dalam pembangunan ekonomi, iaitu petunjuk ekonomi yang dapat dilihat dari kadar pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi. Kedua, petunjuk sosial yang dinilai dari indeks pembangunan manusia dan indeks kualiti hidup.

Mempengaruhi Faktor 

Pembangunan ekonomi sesebuah negara dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk:

  • Kekayaan semula jadi
  • Bilangan dan kualiti penduduk
  • Sumber modal yang dimiliki
  • Penguasaan teknologi
  • Keadaan sosiobudaya masyarakat
  • Keadaan politik

Masalah yang dihadapi

Pemerintah terus menghadapi berbagai bentuk masalah pembangunan ekonomi di Dunia, termasuk pengangguran tinggi, kemiskinan yang merajalela, populasi yang tinggi, kadar inflasi yang mengakibatkan daya beli yang rendah, produktiviti yang rendah menghasilkan pendapatan per kapita yang rendah, dan komoditi eksport yang dikuasai oleh sektor primer.

Kesannya

Kewujudan pembangunan ekonomi tidak selalu memberi kesan positif tetapi memberi implikasi negatif terhadap beberapa perkara. Mengenai kesan positif, dengan mewujudkan keselamatan kehidupan sosial yang lebih baik, peningkatan kemajuan teknologi sejajar dengan peningkatan ekonomi negara, di mana orang tinggal menjadi lebih hidup, dan juga peningkatan persekitaran yang lebih baik.

Sementara itu, kesan negatifnya meliputi pengurangan tanah hijau karena pembangunan infrastruktur yang berlebihan, kemunculan berbagai jenis pencemaran alam sekitar, dan pengurangan tanah pertanian akibat pengusiran, menyebabkan pengeluaran pertanian berkurang, serta masalah sosial akibat pembandaran bandar.